Datatilsynet vil føre kontroll med SSB

13 juni, 2022

Statistisk sentralbyrå har besluttet at de vil innhente bongdata fra de største dagligvarekjedene - NorgesGruppen, Rema 1000, Coop og Bunnpris i forbindelse med forbruksstatistikk, kostholdstatistikk, prisindekser og varehandelstatistikk. Av de nevnte dagligvareaktørene har Norgesgruppen klaget vedtaket og bedt Datatilsynet om veiledning i saken. Datatilsynet har på sin side sendt et krav om redegjørelse til SSB og varslet kontroll.  

Beslutningen innebærer at SSB vil få tilgang til all informasjon som er knyttet til bong/kvitteringer for kjøp i dagligvarebutikkene for alle som kjøper varer med bankkort. Kvitteringene inneholder informasjon om blant annet varenavn, pris per vare, totalsum på kvittering, betalingsmåte og start- og sluttid for handelen. SSB opplyser i sin kost-nyttevurdering at hyppig innhenting av bongdata kan forbedre kvaliteten i statistikkproduksjonen og redusere oppgavebyrden for de opplysningspliktige, samt gjøre datainnsamlingen mer effektiv og samordnet.

SSB angir at bongdata ikke inneholder personopplysninger i seg selv. Men slik også Datatilsynet påpeker i sitt krav om redegjørelse, vil opplysningene likevel knyttes til enkeltpersoner gjennom koblinger til andre kilder. Videre vil denne koblingen kunne gjøres for mer enn 70 % av tilfellene. Når dataene kobles til enkeltpersoner, vil de ha karakter av å være sensitive. For å kunne avhjelpe risikoene knyttet til personvernet, opplyser SSB at de vil behandle bongdataene med ekstra forsiktighet og «gjennomføre ekstra tiltak for å beskytte personvern og ivareta datasikkerheten, i tillegg til de omfattende beskyttelsestiltakene som allerede omfatter registerdata».

Nå ønsker Datatilsynet å få mer informasjon fra SSB for å kunne behandle saken. De ønsker blant annet å vite om det er gjennomført en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) og etterspør en nærmere redegjørelse om formål og kobling av bongdata mot andre datakilder.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev