6-myter-behandlingsprotokoll-shape-faktablad.svg

6 myter om behandlingsprotokollen

Kravet om å føre protokoll over behandlingsaktivitetene er et av de mest grunnleggende i personvernforordningen. Behandlingsprotokollen er også et nyttig verktøy for virksomheter i deres personvernarbeid. Den hjelper virksomheten med å ha oversikt over sine behandlingsaktiviteter, som igjen gjør det enklere å kartlegge blant annet systemer, kategorier av personopplysninger som behandles, formål med behandlingene og behandlingsgrunnlag.

I dette faktabladet vil vi avkrefte 6 myter om behandlingsprotokollen og gi noen tips til hvordan virksomheter kan gå frem for å etablere en protokoll som tilfredsstiller kravene i GDPR.