Visma.net Expense

Nytt og moderne utseende

I 2017 ble Expense oppgradert til nytt design. Tiden er kommet for å gjøre det samme for Innstillinger, slik at Visma.net Expense fremstår med et nytt og moderne utseende.

Vi har valgt å gjøre litt mer enn bare en endring i utseende. Vi har også hatt fokus på at endringer skal gjøre oppdateringer enklere for våre brukere.

Dette er nytt!

Skyv for å se før og etter skjermbilder!

Raskere navigasjon og bedre struktur

Alle sider under Innstillinger bruker nå hele skjermen for å vise innholdet. Navigasjon mellom de forskjellige skjermene er raskere, og for å gi en bedre forståelse for hva som henger sammen har vi endret strukturen i menyene.

startpage page old startpage page new

Mer plass for endringer

Endringer av innhold fungerer nå på samme måte som i andre Visma.net tjenester. Samtidig er dialogboksen utvidet med mer plass, som gjør det enklere å jobbe med elementet, samt navigere fra et element til et annet ved hjelp av pilene i menylinjen.

new vacancy page old new vacancy page new

Velg de kolonner som passer

Det er nå mulig å velge hvilke kolonner som vises i skjermbildet.

overview of vacancies page old overview of vacancies page new

Forklaringer i Innstillinger for reiseregninger

Valg som gjøres er nå forklart ved siden av hver del, for å gjøre det enklere å forstå resultatet av de forskjellige Innstillinger.

application page old application page new

Kommentarer, spørsmål eller andre tilbakemeldinger?

 Gå til