Rapportering og budsjettering for

Visma .net ERP

Nye muligheter med rapporteringsverktøyet OneStop Reporting

Finner ikke du rapportene du trenger i systemene dine, og bruker du masse tid på å samle tall fra forskjellige regneark for å lage rapporter hver måned?

Vi inviterer til webinar for å vise deg unike og nye muligheter innen rapportering og budsjettering med rapporteringsverktøyet OneStop Reporting.

Hvorfor se på OneStop Reporting?

  • Standardrapporter og rapportpakker klare til bruk 
  • Lag akkurat de rapportene og formularene du vil ha
  • Tilgang til excelfunksjonalitet med dine Visma. net ERP data

Funksjoner vi skal vise:

  • Automatisk publisering
  • Drill-down for å se bakenforliggende transaksjonsdetaljer, med bilagsvisning
  • Legg til egne kommentarer i rapporter
  • En komplett webbasert budsjetteringsløsning
  • Ingen lokale excelfiler

Hvem passer webinaret for? 

Kunder som bruker Visma .net ERP, og som har et behov for utvidet rapporterings- og budsjetteringstjenester.

Velkommen til gratis webinar.

Fyll ut skjema og meld deg på

Vi trenger ditt samtykke.