Administrasjonsverktøy for Regnskapsbyrå

En bærekraftig drift av ditt regnskapsbyrå 

Som regnskapsfører er du avhengig av å kombinere lovpålagt autorisasjonsordning med effektiv, lønnsom drift. Vårt administrasjonsverktøy, Visma Quality Management, gir deg redskapene du trenger for en bærekraftig drift av ditt regnskapsbyrå.

Løsningen inkluderer funksjoner som timeregistrering, fakturering, budsjettering, ressurshåndtering og oppdragskontroll. Systemet er utviklet med din brukeropplevelse i sentrum og sørger for at det er enkelt å drifte byrået ditt i henhold til bransjekravene.

 

Ressursplanlegging

Få full kontroll på ressursbruken i hele byrået med en løsning som gir beslutningsgrunnlag ved ressursallokering eller kundetilgang.

Oppdragshåndtering

Oversikt over nødvendig kundeinformasjon samt frister og oppgaver til hvert enkelt kundeoppdrag, sikrer at du alltid kan innfri de løpende forpliktelsene i oppdraget.

 

Kvalitetssikring

Jobb i en løsning som dekker kravene til bransjestandard og ivaretar krav til regnskapsføreryrket gjennom integrasjon mot Regnskap Norges KS Komplett.

Hvilke funksjoner får jeg i løsningen?

Time- og utleggsregistrering
Komplett oppdragshåndtering
Oppdragsavtaler
Status/frister på oppgaver
Oppdragsdokumentasjon
Fullmaktsoversikt
Fleksibel prissetting
Prosessveivisere
Ressursplanlegging
Dokumenthåndtering
Inntjening på kunder og medarbeidere
Fakturering
CRM (kundeoppfølging)
Husleieadministrasjon

Hva er løsningen integrert med?

Visma Business Regnskapsbyrå
Visma Finale Avstemming
Visma AutoInvoice
Visma Sign
KS Komplett
MS Outlook (e-post og kalender)

Visma Quality Management er en del av Visma Business Regnskapsbyrå, men tilbys også som en frittstående løsning.

La oss vise deg løsningen!

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

Vi trenger ditt samtykke.