Salg

Nøkkelfunksjonalitet for Prosjektoversikt

innkjøp

Nøkkelfunksjonalitet for Register

Driftsmidler

Nøkkelfunksjonalitet for Regler & maler

Forespørsler

Nøkkelfunksjonalitet for Automatisering

fakturering

Nøkkelfunksjonalitet for Forespørsler & rapporter

Automasjon

Prosjektoversikt

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Prosjektoversikt
 
Prosjektfakturering
Kjør fakturering på gitte intervaller eller basert på fullføringsgrad
Endringsordre
Opprett og ha full oversikt over endringer som gjøres mot et prosjekt
Oppgaver
Legg til eller vedlikehold oppgaver ned til faktureringsregler og allokeringsregler på et gitt prosjekt
Budsjett
Legg manuelt inn eller hent inn budsjett fra andre systemer
Saldo
Oversikt på saldo på et gitt prosjekt
Forpliktelser
Oversikt på fremtidige forpliktelser på et gitt prosjekt
Faktura
Oversikt på alle utgående og inngående faktura på et gitt prosjekt
Hovedbokskonto
Sett opp standard kontoer og kostnadbærere i regnskapet prosjektet skal føres på

Bankstyring

Register

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Register
 
Prosjektregister
Register over alle aktive og inaktive prosjekter
Pristabeller
Opprett og vedlikehold pristabeller som kan brukes i prosjektoppgaver og prosjekter
Prosjektoppgaver
Opprett og vedlikehold oppgaver som kan brukes på prosjekter med priser, regler for allokering, fakturering
Prosjektbudsjett
Opprett og vedlikehold budsjetter på prosjekter. Med mulighet for eksport/import fra Excel.

Driftsmidler

Regler & maler

Faktureringsregler
Beskrivelse
Driftsmiddelhåndtering
Benytt standard regler eller opprett og vedlikehold egne regler for fakturering (f.eks etter forbruk, max pris, etter fremdrift) av prosjekter eller prosjektoppgaver.
Prisoppslagregler
 
Allokeringsregler
Opprett og vedlikehold hvordan prosjekttransaksjoner skal allokeres
Prosjektkontogruppe
Grupper prosjekttransaksjoner i grupper for bedre oversikt over inntekts og kostnadstyper
Prosjektattributter
Utvid datamodellen for å påføre egne felter og verdier på prosjektene. Støtte for fritekstfelt, verdier i nedtrekksvindu og avhukinger
Prosjektmaler
Opprett og vedlikehold prosjektmaler for å forenkle opprettelse av nye prosjekter
Prosjektmaloppgaver
Opprett og vedlikehold oppgaver som kan benyttes i prosjektmaler
Fellesoppgaver
Opprett og vedlikehold fellesoppgaver som kan benyttes på tvers av forskjellige prosjekttyper

Finans

Automatisering

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Automatisering
 
Tidsstyring
Legge opp egne tidsplaner hvor spesifikke prosjektrutiner kjøres basert på gitte kriterier
API
Mulighet for å hente eller levere data til andre til andre løsninger og tjenester. Les mer om hvordan andre systemleverandører kan koble seg på Visma.net ERP her

Faktura

Forespørsler & rapporter

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Forespørsler & rapporter
 
Transaksjoner
Oversikt over alle prosjekttransaksjoner med mulighet for filtrering
Forpliktelser
Oversikt over alle fremtige forpliktelser tilknyttet prosjektene med mulighet for filtering
Budsjettsammendrag
Sammendrag av alle prosjektbudsjetter på tvers av prosjekter med mulighet for filtrering
Ufakturerte transaksjoner
Oversikt over alle prosjekttransaksjoner som ikke er fakturert med mulighet for filtrering
Inntekt/kostnad
Enkel oversikt på total inntekt og kostnader per prosjekt mot budsjett med mulighet for filtering
Prosjektsaldo
Oversikt på prosjektbalansen ned ned til prosjektkontogruppe-nivå med mulighet for filtrering
Statiske rapporter med drilldown
Prosjektsaldo, prosjektlønnsomhet, prosjekter, prosjektoppgaver, alderfordelt saldo, ansatt timer, ansatt timer per prosjekt, prosjekttransaksjoner, sammendrag og resultatrapport
Opprette egne forespørsler eller rapporter
Muligheter for å skreddersy egne forespørsler og rapporter etter behov

Ta kontakt

Lurer du på noe, eller ønsker du en demo av løsningen? Kontakt oss gjerne.

Kontakt

form-btn1-mobile.svg

Jeg vil vite mer

Support

form-btn2-mobile.svg

Jeg trenger support

form-btnX.svg
form-btnX.svg

Visma Support

Ta kontakt med din partner. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester.