Transaksjonspriser på Visma.net AutoInvoice

Transaksjonspriser på Visma.net AutoInvoice

En transaksjon er en faktura som går gjennom Visma.net AutoInvoice. Fakturaen telles enten den sendes fra kunden eller mottas av kunden.

TypePris
Elektronisk faktura
Sende faktura til bedrift

3,00

Sende faktura til privatperson

3,00

Motta 3,00
Sending per e-post
Sende 0,00
sending per post
Utskrift og sending innenlands, første side 9,00
Utskrift og sending utenlands, første side 10,60
Utskrift og sending, per ekstra side, innenlands 0,50
Utskrift og sending, per ekstra side, utenlands 0,70
Elektronisk retur av fakturaer som ikke kommer frem 7,00
Skanningtjenesten
Faktura mottatt som pdf fra epost, OCR-tolket og validert 8,00
Faktura mottatt på papir fra post, skannet, OCR-tolket og validert 12,00
Postretur per sending - (innhold sendt til skanningssenteret som ikke er fakturarelatert) 66,00

La oss vise deg løsningen.

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet og vi vil kontakte deg.

Vi trenger ditt samtykke.