Salg

Nøkkelfunksjonalitet for Salg

innkjøp

Nøkkelfunksjonalitet for Innkjøp

Lager

Nøkkelfunksjonalitet for Lager

Forespørsler

Nøkkelfunksjonalitet for Forespørsler

Rapportering

Nøkkelfunksjonalitet for Rapportering

Automasjon/arbeidsflyt

Nøkkelfunksjonalitet for Automasjon og arbeidsflyt

Salg

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Tilbud/Salgsordre
Reduser tid og kostnader ved å optimalisere tilbud/ordre-prosessen
Kraftig pris- og rabatthåndtering
Administrer pris- og rabattmatriser på en enkel måte. Støtte kundespesifikke priser, per kundegruppe, kampanjer, volumrabatt, rabatter per vare, varegrupper mm
Leveranseplan
Fullfør store mengder med forsendelser med forhåndsdefinerte leveranseregler per produkt og kunde. Støtte for emballasje, etikettgenerering, bekreft leveranse for flere bestillinger samtidig mm
Kredittkontroll
Få advarsler før salgsordre sluttføres når kredittgrensen er oversteget. Ordre som blir satt på vent pga kredittgrensen frigjøres automatisk når betaling på utestående blir innbetalt
Avvikende leveransedatoer
Støtte for forskjellige leveringsdatoer på hvert produkt i salgsordre
Del- og flerleveranser
Støtte for delleveranse, splitting av salgsordre på flere leveranser og få full oversikt over restordre
Returhåndtering (RMA)
Støtte for å motta varer i retur. RMA-ordre kan behandles som kreditt eller byttes inn med erstatningsvare. Hver transaksjon kan markeres med årsakskode som er koblet til regnskapet, kontoer og rapportering
Frakthåndtering
Støtte for manuell håndtering av frakt
Elektronisk fakturering
Send elektronisk faktura/kreditnota i ulike formater (EHF, B2B, B2C)
Plukkliste og pakkseddel
Optimaliser leveranser med å skrive ut/sende plukklister og pakklister for flere leveranser samtidig. Mulighet for å automatisere prosessen
Allokering/reservasjon
Få full kontroll ved å allokere og reservere lagervarer til salgsordre
Samlefakturering
Støtte for å samle flere leveranser til en kunde på en faktura
Egendefinerte ordretyper
Lag egne eller rediger eksisterende ordretyper. Med støtte for kobling til leveranseplaner og økonomimodell.

Innkjøp

Innkjøp

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Innkjøpsordre
Reduser tid og kostnader ved å optimalisere innkjøpsprosessen
Innkjøp basert på salgsordre
Opprettelse av innkjøpsordre basert på salgsordre
Direkteleveranse (Drop Shipment)
Støtte for leveranse av innkjøp direkte til kunden sin lokasjon
Kostprisoppdatering (Landed Cost)
Inkluderer frakt, forsikringer, fortolling og andre avgifter forbundet med et innkjøp. Med mulighet for å fordele over flere varer ved hjelp av egendefinert allokeringsmetode
Del- og samlemottak
Full sporing på når innkjøp er mottat. Ta imot innkjøp helt, delvis eller samlet
Kraftig pris- og rabatthåndtering
Administrer pris- og rabattmatriser på en enkel måte. Med støtte for volumrabatt, rabatter per vare, varegrupper mm.
Bestillingsforslag - min/max
Generer innkjøpsordre basert på lagerbeholdning og min/maxparametere
Bestillingsforslag - sesong
Generer innkjøpsordre basert på lagerbeholdning og etterfyllingsalgoritmer som gjennomsnittlig omløpshastighet og sesongprognoser

Lager

Lager

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Flerlager
Opprett og vedlikehold flere lagre med egne lagerverdier,vareallokeringer og varekostnader. Med støtte for varemottak til standardlager og automatisk tildeling av varer til lokale varelagre.
Lagerlokasjon
Opprett flere lagerlokasjoner/plasseringer hvor hver lokasjon/plassering kan konfigureres i henhold til inkludering i tilgjengelighetsberegning, tillatt for salg, tillatt for mottak mm.
Overføring mellom lokasjoner og lager
Overfør lagervarer mellom lokasjoner og fysiske lagre med mulighet for årsakskoder som er knyttet til regnskapet og rapportering
Ulike metoder for vurdering av lagerverdi
Mulighet for flere verdivurderingsmetoder på lageret. Støtte for standardkost, gjennomsnittlig kostnad, FIFO og spesifikk pris på varelager
Varetelling
Rutine for varetelling med registrering og rapportering. Tell og oppdater med mulighet for årsakskoder som er knyttet regnskap og rapportering
Rullerende varetelling
Optimaliser varetelling og ha full kontroll på varelager med hyppigere oppdaterte og pålitelige tall.
Årsakskoder
Hver transaksjon og varelinje kan markeres med årsakskode som er koblet til regnskapet, kontoer og rapportering
Enhetshåndtering
Opprett og vedlikehold forskjellige målenheter per lagervare
Alternative varenavn
Mulighet for å registrere vareartikler med alternative varenavn. Støtte for bruk av strekkkoder for registrering av vareartikler.
Attributter
Opprett og vedlikehold attributter for å gruppere varer
Salgskategorier
Opprett og vedlikehold salgskategorier for gruppering av varer opp mot vareprofiler som kan kobles mot posteringsklasser, avgiftskoder, målenhet mm
Instrastat
Støtte for innsamling av informasjon og statistikk for varehandel mellom land i EU
Parti/Serienummer
Full sporing av varer med parti- eller serienummer. Parti- og serienummer kan tildeles eller opprettes manuelt ved varemottak, salg eller montering av varen. Med støtte for knytning til utløpsdato for å minimere tap av utgåtte varer
Pakkemontering
Monter lagervare eller ikke-lagerførte varer til salgbare pakker

Forespørsler

Forespørsler

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Lagerforespørsler
Skjermrapport: lagersammendrag, lagertransaksjons- historikk, lagertransaksjoner per konto mm.
Salgsforespørsler
Skjermrapporter: salgsordreliste, salg per vare, salgsinfo
Innkjøpsforespørsler
Skjermrapporter: innkjøpsordreliste og innkjøp per vare
Redigere standardforespørsler
Rediger kolonner og hvordan du ønsker å fremstille skjermrapporten
Dashboards
Mulighet for å opprette enkle dashboardvisninger basert på egendefinerte skjermrapporter (forespørsler)
Opprette egne forespørsler
Mulighet for å opprette egne forespørsler for bruk i pivotrapporter.

Rapportering

Rapportering

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Lagerrapporter
Lagersaldo, lagervurdering, varer i transitt mm.
Salgsrapporter
Salgsordresammendrag, leveringssammendrag, ordrejournal mm.
Innkjøpsrapporter
Innkjøpsordresammendrag, varemottaksammendrag, periodiseringssammendrag for varemottak mm.
Drill-down
Støtte for drill-down ned til bilaget
Eksporter til Excel
Mulighet for eksport til Excel for deling eller videre analyse
Eksporter til PDF
Eksporter til PDF for e-postutsendelse
Vedlikehold/rediger blanketter
Støtte for å redigere blanketter med rapportdesigner (gjelder utgående faktura, purringer og kundesaldo)

Arbeidsflyt

Automasjon/arbeidsflyt

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Design eller rediger egne rapporter
Mulighet for bruk av rapportdesigner for å lage egne rapporter eller redigere eksisterende standardrapporter
Automatisering av arbeidsflyt
Opprett egne automatiseringsplaner for et stort utvalg av manuelle prosesser
Import/eksport av data
Mulighet for å opprette egendefinerte intervaller for importscenario
Import/eksport/filhåndtering
Mulighet for import/eksport av data
Rollebasere brukerinstillinger
Brukerinnstillinger for rolle og rettigheter og håndtering av tjenester per bruker og per brukergrupper

Ta kontakt

Lurer du på noe, eller ønsker du en demo av løsningen? Kontakt oss gjerne.

Kontakt

form-btn1-mobile.svg

Jeg vil vite mer

Support

form-btn2-mobile.svg

Jeg trenger support

form-btnX.svg
form-btnX.svg

Visma Support

Ta kontakt med din partner. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester.