Kalma Interiør effektiviserte
varelageret med logistikk i skyen

Se video

Da Kalma Interiør så et behov for å implementere moderne IT-løsninger i 2015, var kravene klare. De ville ha finans- og logistikkfunksjon i ett og samme system. Løsningen ble Visma.net.

Bedriften importerer interiør, møbler og belysning fra fjerne østen fra hovedkontoret i Drammen. Per i dag jobber det 13 ansatte i Kalma Interiør, som i 2016 omsatte for rundt 30 millioner. - Hovedgrunnen til at vi valgte løsninger fra Visma var at vi hadde behov for finans- og logistikkfunksjonalitet i ett og samme system. I etterkant ser vi at interne prosesser har blitt effektivisert og forenklet. Dette gjør hverdagen mer forutsigbar og oversiktlig, forteller daglig leder, Karl Ivar Nordby.

Effektiv lagerstyring i skyen

Hos Kalma Interiør er dagene hektiske. Bedriftens varelager er på totale 1250 kvm og rommer rundt 2000 pallplasser. Mengden gods som importeres og distribueres når opp mot 150 containere i året, og de ansatte er derfor avhengig av effektive IT-løsninger som automatiserer prosessene rundt ordre, innkjøp og varelagerstyring for å få hjulene til å gå rundt.

«Vi begynte med lagerstyring for å skaffe oss bedre oversikt. Etter å ha gått over til systemene fra Visma så ser vi at det går raskere å plukke varer, og det er enklere å ha oversikt over hva vi har på lager.»

– Hege Rønningen, lagermedarbeider

Fra håndskrevne ordrelister til full oversikt i skyen

I det gamle systemet hadde bedriften ingen lagermodul. -Tidligere gikk vi rundt med håndskrevne lister på lager og blant annet varemesser. Vi var prisgitt at vi visste hva vi hadde, og det var også en veldig viktig del av prosessen med å velge Visma.net, at det fantes en logistikkdel, som var enkel og lett å bruke. At vi har fått på plass det, i tillegg til ordrebiten, fakturering og lagerstyringen har forenklet hverdagen veldig mye, forteller Nordby.

“Alt skjer automatisk. Det var en av årsakene til at ønsket å bytte regnskapssystem. Tidligere hadde vi en ekstern reskontroføring. Med Visma.net er nå alt samlet på ett sted. Nå kan vi til enhver tid gå inn og se hvem som skylder oss penger og hvor mye som er forfalt," forteller Nordby.

Integrerte egen webshop

I disse dager lanserer Kalma Interiør egne webshopløsninger mot B2C og B2B kunder på egne hjemmesider. - Fordelene med systemene er at de er enkle å lære, man kan integrere flere løsninger med systemene. Våre webshopløsninger er et godt eksempel på nettopp dette, forteller Nordby.

De ansatte reiser flere ganger i året rundt på interiørvarevaremesser. På få dager skal en stor andel ordre registreres og nye kundedata lagres. Her ser de ansatte i Kalma Interiør store effektivitetsforbedringer etter at de fikk integrert håndholdte scannerløsninger som effektiviserte bestillingsprosessene.

"Etter at vi fikk implementert en håndholdt scannerløsning fra BX Software med Visma.net, så har den jobben blitt veldig mye enklere. Så vi sparer veldig mye tid og ressurser på det, samtidig som at det er lettere å holde nøyaktig oversikt," avslutter Nordby.

«Interne logistikkprosesser har blitt effektivisert og forenklet. Dette gjør hverdagen mer forutsigbar og oversiktlig.»

– Karl Ivar Nordby, daglig leder