Nøyaktig rapportering og effektiv konsolidering

Konsolidering i Visma.net ERP eliminerer tidkrevende og ukorrekt dataregistrering, støtter valutatriangulering og flere versjoner av regneark. Løsningen gir bedriften integrert finansiell rapporterings- og analysefunksjonalitet for alle tilknyttede selskaper og datterselskaper i ett enkelt sentralisert system. Den automatiserte løsningen styrer konsolideringsprosessen ved å stramme opp rapporteringsfrister og levere informasjon til finansielle interessenter raskt.

Bedre oversikt med konsolidering

Ta bedre beslutninger basert på sanntidsdata fra konsernets selskaper. Sammenlign og analyser trender på tvers av selskapets konsernstruktur. Kommuniser og del informasjon med viktige beslutningstagere.

Spar tid og ressurser

Effektiviser arbeidet og reduser manuelle rutiner rundt konsolideringsprosessen. Unngå Excelark. Få full kontroll med muligheter som valutatriangulering og fleksibel selskapsstruktur.

Presis og korrekt rapportering med konsolidering

Standardiser og automatiser konsolideringsprosessene for å redusere administrativ tidsbruk og dermed senke presset rundt rapporteringsfrister.

Enkel opprettelse av nye selskap

Strømlinjeformede prosesser gjør opprettelse av nye selskap enklere gjennom løsningens arvefunksjon av malverk.

Ta kontakt

Lurer du på noe, eller ønsker du en demo av løsningen? Kontakt oss gjerne.

Kontakt

form-btn1-mobile.svg

Jeg vil vite mer

Support

form-btn2-mobile.svg

Jeg trenger support

form-btnX.svg
form-btnX.svg

Visma Support

Ta kontakt med din partner. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester.