Sikkerhet i skybaserte løsninger dreier seg om mer enn å beskytte dine data for uautorisert tilgang, som for eksempel fra kriminelle elementer, eller fordi programvaren har en svakhet. Sikkerhet dreier seg også om at skytjenesten er utviklet og driftet på en slik måte at den alltid er tilgjengelig og at den leveres i henhold til gjeldende lover og regler. I denne sjekklisten går vi gjennom følgende punkter som du bør ha kontroll på ved anskaffelse av en skytjeneste:

  1. Totrinnspålogging til bedriftens systemer
  2. Rutiner for behandling av personopplysninger
  3. Rutiner for informasjonssikkerhet, beredskapsplan og internkontroll
  4. Har driftsleverandøren nødvendig teknisk kompetanse og kapasitet?
  5. Rutiner rundt avtaler med underleverandører
Guide cover

Sikkerhet

IT-sikkerhet ved kjøp av skytjenester