Hvordan ser ditt lager ut? De 13 spørsmålene i denne guiden hjelper deg med lagerstrategien og gir deg tips til hvordan du kan drive innkjøp og lageret mer optimalt.

1. Kan du bryte ned lageret i kategoriene: omsetningslager, overlager og ukurant lager?
2. Har du en plan for å redusere overlager og ukurant lager?
3. Hva er den aktuelle servicegraden eller fyllingsgraden på hvert lagersted?
4. Hvem bestemmer balansen mellom høy servicegrad og et kostnadseffektivt lagernivå?
5. Hvor nøyaktige er etterspørselsprognosene deres?
6. Hvor ofte oppdaterer dere etterspørselsprognosene i forretningssystemet?
7. Hvordan beregner dere nivået for sikkerhetslager?
8. Oppdaterer du beregningene for sikkerhetslageret jevnlig?
9. Hvordan bestemmer dere den optimale ordrefrekvensen?
10. Hvordan bestemmer dere ordreantall?
11. Beregner dere ordreantall og ordrefrekvens jevnlig?
12. Har du konkrete planer for å bli kvitt overflødig og inkurant lager?
13. Har dere helhetlige prosesser i alle deler av logistikkjeden?

Guide cover

Økonomi og logistikk

Selvevaluering: Hvordan står det til på lageret ditt?