Gratis guide: Helautomatiser faktureringen i din bedrift

Tradisjonelt har utgående fakturering vært tidkrevende arbeid. Ved å automatisere faktureringsprosessen slipper man alt arbeid knyttet til sending av fakturaer, oppfølging av innbetalinger og purring/inkasso. I stedet foregår hele prosessen automatisk. Du trykker på fakturaknappen – og om ikke lenge er pengene inne på konto.

Guiden er rettet mot deg som jobber med fakturering, men er også relevant for deg som er ansatt i en bedrift.

 


En fullstendig oversikt over hva den ansatte kan kreve av diett og refusjoner av matutlegg, hvilke lover og regler som gjelder på området, samt vilkårene for at utbetalingen skal være trekkfri.
Gratis guide
Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.