Helautomatiser faktureringen i din bedrift

Tradisjonelt har utgående fakturering vært tidkrevende arbeid. Ved å automatisere faktureringsprosessen slipper man alt arbeid knyttet til sending av fakturaer, oppfølging av innbetalinger og purring/inkasso. I stedet foregår hele prosessen automatisk. Du trykker på fakturaknappen – og om ikke lenge er pengene inne på konto.

Guiden er rettet mot deg som jobber med fakturering, men er også relevant for deg som er ansatt i en bedrift.

 

Guide cover

Økonomi og logistikk

Helautomatiser fakturering i din bedrift