Hva er egentlig digital inntektsmelding? Hvor og hvorfor skal arbeidsgiver sende den inn, og hvordan skal den fylles ut korrekt?

Guide cover

Lønn og HR

Hva er digital inntektsmelding og hvordan fyller du den ut?