Et velfungerende ERP-system ligger i kjernen av god forretningsdrift. Med god informasjons- og prosessflyt frigjør du tid og ressurser som isteden kan brukes på vekst og verdiskaping. Derfor bør alle virksomheter evaluere effektiviteten i sitt ERP-system med jevne mellomrom.

Guide cover

Økonomi og logistikk

Slik lykkes du med en effektiv overgang til nettbasert ERP