Abonnementsfakturering- og håndtering

Automatiser abonnementshåndteringen fra A til Å med Visma.net ERP. Legg til rette for en abonnementsbasert forretningsmodell som både gir deg som leverandør og kundene dine stor grad av fleksibilitet og forutsigbarhet. Abonnementsfakturering- og håndtering er én av flere funksjoner du kan velge i vårt kjernesystem Visma.net ERP.

Automatiser faktureringen av abonnementer

Knytt kunden til riktig abonnement og fakturaplan og løsningen vil automatisere faktureringen til eventuell stoppdato. Frigjør tid og ressurser med abonnementsgrupper og få full kontroll på hvilke abonnenter som er klare for å faktureres. 

 

Effektiviser administrasjonen av dine abonnementer

Du kan enkelt endre på abonnementssammensetning og priser. Skal du for eksempel endre prisen på et abonnement, gjør du denne endringen én gang. Alle kunder som er knyttet opp mot abonnementet vil da få ny og riktig pris på neste automatiserte faktura.

Integrer eksterne løsninger

Har du andre løsninger som skal gi input til abonnementshåndteringen? Integrasjonslaget i løsningen knytter systemene dine sammen. På den måten vil du aldri registrere data to ganger, og grunnlaget for faktureringen vil alltid være riktig.

Full kontroll på inntektene

Visma.net ERP gir deg til enhver tid status på dine fremtidige abonnementsinntekter, økonomiske vekst og kundestatus. Du vil alltid ha korrekt informasjon, slik at det er enkelt for deg som leder å ta riktige valg for din bedrift.

Fleksibel abonnements- sammensetning

Visma.net ERP støtter de fleste former for abonnementsmodeller. Det er enkelt å håndtere komplekse pakketeringer og prismodeller, slik som fastpris, pris etter forbruk, depositum eller engangspriser som etableringsavgift.

Alltid oppdatert regnskap

Med abonnementshåndtering som en del av kjernesystemet Visma.net ERP vil regnskapet til enhver tid være oppdatert med bokførte abonnementsinntekter. I tillegg vil dine abonnementsinntekter automatisk periodiseres i henhold til riktig periode.

Ta kontakt

Lurer du på noe, eller ønsker du en demo av løsningen? Kontakt oss gjerne.

Kontakt

form-btn1-mobile.svg

Jeg vil vite mer

Support

form-btn2-mobile.svg

Jeg trenger support

form-btnX.svg
form-btnX.svg

Visma Support

Ta kontakt med din partner. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester.