Ønsker du å få bedre utnyttelse av Visma Enterprise? Det er store gevinster å hente på å jobbe litt bedre med løsningene dere allerede har investert i.

“Tør og Spør” er et lavterskel tilbud der det er du som setter agendaen. Tjenesten består av tre elementer:

Forberedelser
Du og dine kollegaer jobber sammen om å definere utfordringer og spørsmål dere har knyttet til løsningen dere bruker. Oversikten over hva dere ønsker å diskutere oversender dere til vår konsulent. Gode forberedelser er en viktig suksessfaktor for en lærerik og nyttig dag.

 

"Tør og Spør" dag
Vår konsulent forbereder de temaene dere har oversendt. Deretter vil dere jobbe sammen med vår konsulent én dag og diskutere løsninger, forslag og forbedringer.

 

Anbefalinger
Etter endt Tør og Spør dag vil dere motta en oppsummering av diskusjonen og områder for videre arbeid. Konsulenten vil også komme tilbake til dere på eventuelle oppfølgingspunkter som ikke kunne avklares direkte i møtet..

Viktig informasjon

Tjenesten passer for alle som jobber med Visma Enterprise. Det er du som setter agendaen og det er det ingen krav til forkunnskaper. Vi tilpasser diskusjonen til ditt nivå. Dere kan gjerne være flere kollegaer som deltar sammen.

Dette gjør tjenesten til et effektivt verktøy for å hente ut gevinster av deres løsning:

  • Du og dine kollegaer vet mye om hva som hadde gjort deres hverdag bedre. Ved at dere forbereder agendaen kan vår konsulent tilpasse dagen spesielt for dere.
  • Dynamikken som oppstår ved at dere og konsulenten jobber sammen om utfordringer og muligheter er fruktbar. Det kommer opp verdifulle forbedringsområder og tips i diskusjonen som ofte kan effektueres umiddelbart.

Tjenesten kan benyttes på ulike fagområder og produkter som:

  • Fakturering
  • Innkjøp
  • Regnskap
  • Lønn
  • Ressursstyring

Pris

kr 17 500 eks. mva

Ja takk! Jeg vil bestille

Fyll inn skjema og vårt prosjektkontor vil kontakte deg i løpet av kort tid.

Vi trenger ditt samtykke.

Ønsker du mer informasjon om tjenesten?