Prosessanalyse

Sliter du og din organisasjon med 'tidstyver'?

Jeg vil bestille

Prosessanalyse er en veiledningstjeneste med fokus på optimalisering av arbeidsprosesser, og et verktøy for å identifisere nå-situasjon, ny-situasjon og tilhørende gevinster.

I en analyseprosess går vi systematisk gjennom eksisterende rutiner ved å prate oss igjennom dette med de brukerne som utfører arbeidet til daglig. Alle roller som er involvert i prosessen deltar i en felles kartlegging for å få frem et mest mulig hensiktsmessig resultat. Man vil gjennom en slik gjennomgang få god oversikt over de elementene som funger bra, og hvilke som trenger endringer. Man vil også få en vurdering av om fagsystemet benyttes optimalt og/eller om det finnes nye moduler som ikke er tatt i bruk enda som kan bidra til å effektivisere hverdagen.

Fokus for tjenesten:

  • Gjennomgang av eksisterende rutiner og arbeidsprosesser for å identifisere “tidstyver”
  • Bedre utnyttelse av fagsystem
  • Synliggjøring av uklare rutiner og ansvarsfordeling
  • Dokumentasjon av arbeidsprosesser
  • Grunnlag for bedre samarbeid

Inkludert i tjenesten

Omfanget på tjenesten ligger på 4 dager, hvorav 1 dag er en fysisk workshop sammen med kunde. Resterende dager benyttes til utarbeidelse av rapport og dokumentasjon av prosessene i flytskjemaer.

Sluttresultatet av analyseprosessen er dokumentasjon av arbeidsprosesser i flytskjema samt en rapport som foreslår konkrete tiltak og handlinger som bør iverksettes for en mer optimal arbeidsflyt.

 

Viktig informasjon

Hvilke prosesser som skal gjennomgås velges ut i samarbeid mellom kunde og leverandør.

Tjenesten kan tilpasses ulike behov og kan for eksempel være nyttig ved igangsetting av nye systemer/moduler, kommunesammenslåing eller samarbeid eller dersom man føler på et ustrukturert samarbeid eller uklar ansvarsfordeling.

 

Pris

Kr 49 500 eks. mva (+ reisekostnader)

Ja takk! Jeg vil bestille

Fyll inn skjema og vårt prosjektkontor vil kontakte deg i løpet av kort tid.

Vi trenger ditt samtykke.

Ønsker du mer informasjon om tjenesten?