Tek-sjekk

Er du sikker på at Visma Enterprise fungerer optimalt?

Jeg vil bestille

Vi kartlegger om du har utdatert programvare, sikkerhetshull og ytelsesproblemer, samt gir råd og anbefalinger til eventuelle endringer som bør gjøres.

Denne tjenesten gir:

 • I de fleste tilfeller bedre responstider i løsningene
 • Enklere og mer oversiktlig installasjon
 • Tilgang til all tilgjengelig funksjonalitet
 • Kontroll av sikkerhet og backup
 • Mer ledig diskplass

Inkludert i tjenesten

Visma Enterprise windowsløsninger (Concept baserte)

 • Verifisere konfigurasjonsfiler
  • Uqconfig tilpasses gjeldende standard og passord krypteres
  • Kryptere aktuelle passord og verifisere innhold i Commandparameters.cmd
  • Sjekke at makroer for Word fungerer i henhold til installert versjon av Microsoft Office og at oppsett i servers.ini er korrekt
  • Klientskriptet tilpasses gjeldende standard

Visma Enterprise Webløsninger

 • Verifisere/oppdatere Apache Tomcat vedlikeholdsscript. Verifisere at det kjører feilfritt.
 • Verifisere konfigurasjonsfilene server.xml, web.xml, enterprise.properties, application-config.properties, exchange-config.properties
 • Verifisere versjon av Tomcat og Java.
 • Gjennomgang av Tomcat konfigurasjonen for å sikre optimal responstid på Visma Enterprise webmodulene ev. avdekke behov for driftstiltak (cpu, minne, disk)
 • Sjekke loggfilene for webmodulene/webservicene for å avdekke evt. åpenbare feil
 • Avklare med kunden at de benytter godkjente versjoner av nettleser og at innstillinger for disse er rett
 • Sjekke at kunden har sikkerhetssertifikat for webmoduler eksponert på internett og utføre test av internettpubliseringen ift kjente sikkerhetshull

Rydde på disker

 • Slette/arkivere gamle filer fra Integrasjoner i integrasjonssenteret (f.eks Altinn, Visma.net).
 • Slette/arkivere ordrefiler og ordrerespons fra Visma Exchange
 • Kartlegge "alt" under $uqlocal og rydde i det som er utdatert. Kartlegge spesialer

Databaser

 • Verifisering/tuning av selve databasemotoren
  • minnekonfigurering
  • vedlikeholdsjobber
  • backupjobber
 • Konfigurere minne parameter for optimal ytelse
 • Filplassering og filrettigheter for optimal sikkerhet og ytelse
 • Rydde i Enterprise databaser
  • fjerne alle gamle databaser som ikke lenger er i bruk
  • kjøre dbupgrade for å sjekke konsistens mellom ini filer og databaser
  • rydde integrasjonslogger og tilhørende kjørelogger som er tilknyttet Integrasjonssenteret
  • rydde ProgramServerlogger

Visma Enterprise Programserver

 • Sjekk av oppsett på Programserver og regelmessige jobber for å sikre stabilitet
 • Bestille regelmessige jobber på nytt der hvor det er behov
 • Rydde i skrivere
 • Anbefale og evt. bistå med å sette opp epostvarsling både på regelmessige jobber og generell driftsovervåking
 • Verifisere at debug er deaktivert på Programserver og integrasjoner

Visma Enterprise Brukeradministrasjon

 • Kjøre konsistensoppdatering
 • Sjekk av standard systemtilganger med forslag om eventuelle endringer
 • Kontroller at passordreglene i Brukeradministrasjon er satt opp etter vår anbefaling
 • Vedlikeholde Securitylogger i henhold til anbefalt standard
 • Kryptere passord i konfigurasjonsfiler

 

Viktig informasjon

Ingen nedetid ved gjennomføringen av Enterprise Tek-sjekk.

Etter utført oppdrag mottar dere en sluttrapport som inneholder en enkel beskrivelse av hva som er utført og viktige merknader som bør utføres for at systemene skal fungere optimalt.

Rapporten vil også inneholde informasjon om nye versjoner i de tilfeller dere ikke benytter siste versjon av et produkt.

Pris

kr 17000 eks. mva

Ja takk! Jeg vil bestille

Fyll inn skjema og vårt prosjektkontor vil kontakte deg i løpet av kort tid.

Vi trenger ditt samtykke.

Ønsker du mer informasjon om tjenesten?

Vi tilbyr en rekke tekniske tjenester innenfor Visma Enterprise