Systemforvalter

Hvordan vedlikeholde Gat med tanke på oppsett, regler og vedlikeholdsrutiner.

Kontakt meg

I enhver virksomhet som benytter Gat er det avgjørende at løsningen vedlikeholdes med tanke på oppsett, regler og vedlikeholdsrutiner. Systemforvalterrollen ivaretas ulikt hos ulike virksomheter; virksomheter som ikke har en dedikert ressurs, virksomheter med systemforvalter som har annen funksjonen i tillegg eller dedikerte systemforvaltere i virksomheten. Visma har etablert følgende tjeneste:

 • Fast oppfølging som systemforvalter for virksomheten.
 • Systemforvalter for virksomheten for en avtalt periode (i perioder med høy aktivitet, opplæring, prosjekter, fravær/permisjoner og ferie).
 • Virksomheten opprettholder en oppdatert database, med riktig oppsett og regler som hjelper sluttbruker i planlegging og daglig arbeid.

Inkludert i tjenesten

 • Tjenesten omfatter en dedikert ressurs fra konsulenter i Visma, med spesialkompetanse innenfor ressursstyring, lov- og avtaleverk.
 • Endring av oppsett og regler ved endring av lov- og avtaleverk basert på bestilling av- og i dialog med systemeier.
 • Oppdatering av databasen etter oppgradering til ny versjon basert på dialog med systemeier.
 • Oppdatering av oppsett, regler og vedlikeholdsrutiner i hht. avtale med systemeier.
 • Kjøre helsesjekk en gang per uke og oppfølging av rapport.

 

Viktig informasjon

 • Systemforvalterrollen er en tjeneste for å å ivareta vedlikehold av oppsett, regler og vedlikeholdsrutiner i Gat-databasen for virksomheten.
 • Visma er i dialog med virksomhetens systemeier eller intern Gat-forvalting i forkant av tjenesten, for å avklare rutiner og retningslinjer for virksomhetens oppsett av Gat.
 • Overlevering og evaluering i etterkant av gjennomført tjeneste som gjelder for en periode.
 • Tjenesten utføres fra Vismas lokasjoner over linje eller ved tilstedeværelse i virksomheten, der det er behov for avklaringsmøter, workshop og liknende.
 • Tjenesten utføres fra Vismas lokasjoner over linje eller i virksomhetens lokaler etter avtale.

Ønsker du mer informasjon om tjenesten?

Fyll inn skjema og vårt prosjektkontor vil kontakte deg i løpet av kort tid.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor
Visma Enterprise Ressursstyring og Gat

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.