Systemforvalter

Hvordan vedlikeholde Gat med tanke på oppsett, regler og vedlikeholdsrutiner.

Kontakt meg

I enhver virksomhet som benytter Gat er det avgjørende at løsningen vedlikeholdes med tanke på oppsett, regler og vedlikeholdsrutiner. Systemforvalterrollen ivaretas ulikt hos ulike virksomheter; virksomheter som ikke har en dedikert ressurs, virksomheter med systemforvalter som har annen funksjonen i tillegg eller dedikerte systemforvaltere i virksomheten. Visma har etablert følgende tjeneste:

 • Fast oppfølging som systemforvalter for virksomheten.
 • Systemforvalter for virksomheten for en avtalt periode (i perioder med høy aktivitet, opplæring, prosjekter, fravær/permisjoner og ferie).
 • Virksomheten opprettholder en oppdatert database, med riktig oppsett og regler som hjelper sluttbruker i planlegging og daglig arbeid.

Inkludert i tjenesten

 • Tjenesten omfatter en dedikert ressurs fra konsulenter i Visma, med spesialkompetanse innenfor ressursstyring, lov- og avtaleverk.
 • Endring av oppsett og regler ved endring av lov- og avtaleverk basert på bestilling av- og i dialog med systemeier.
 • Oppdatering av databasen etter oppgradering til ny versjon basert på dialog med systemeier.
 • Oppdatering av oppsett, regler og vedlikeholdsrutiner i hht. avtale med systemeier.
 • Kjøre helsesjekk en gang per uke og oppfølging av rapport.

 

Viktig informasjon

 • Systemforvalterrollen er en tjeneste for å å ivareta vedlikehold av oppsett, regler og vedlikeholdsrutiner i Gat-databasen for virksomheten.
 • Visma er i dialog med virksomhetens systemeier eller intern Gat-forvalting i forkant av tjenesten, for å avklare rutiner og retningslinjer for virksomhetens oppsett av Gat.
 • Overlevering og evaluering i etterkant av gjennomført tjeneste som gjelder for en periode.
 • Tjenesten utføres fra Vismas lokasjoner over linje eller ved tilstedeværelse i virksomheten, der det er behov for avklaringsmøter, workshop og liknende.
 • Tjenesten utføres fra Vismas lokasjoner over linje eller i virksomhetens lokaler etter avtale.

Ønsker du mer informasjon om tjenesten?

Fyll inn skjema og vårt prosjektkontor vil kontakte deg i løpet av kort tid.

Vi trenger ditt samtykke.

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor
Visma Enterprise Ressursstyring og Gat