Prosessgjennomgang 

Fakturering og Innfordring

Definer din nye kommunes faktureringsprosess

Kontakt meg

En viktig del av jobben med å bli en ny kommune handler om å etablere gode arbeidsprosesser. Dette er nøkkelen til økt digitalisering og det handler ofte om å utnytte løsninger du allerede har på en bedre måte.

For deg som jobber med fakturering handler det om å definere din nye kommunes faktureringsprosess.

 

Hva er prosessgjennomgang?

I en prosessgjennomgang gjennomfører vår konsulent og dere en arbeidsøkt der vi sammen etablerer arbeidsprosesser for deres nye kommune knyttet til våre løsninger. Kombinasjonen av deres innspill og ønsker, og vår erfaring og beste praksis gjør dette til en verdifull dag som gir dere som ny kommune en optimal start på sammenslåingen.

Hvorfor investere i faktureringsprosessen?

  • Et tydelig målbilde av hvordan faktureringsprosessen skal se ut i ny kommune gjør det enklere å ta gode valg for oppbygging av grunndata
  • Fakturering er den prosessen med størst potensiale for digitalisering
  • Få kunder utnytter mulighetene som finnes i systemet
  • Nye løsninger for fakturagrunnlag for kommunale avgifter og fakturadistribusjon lanseres i 2018
  • Prosessen involverer tredjeparter og bør derfor påbegynnes tidlig

Hvem bør delta?

Alle kommunene må delta med faktureringsansvarlig, regnskapssjef eller lignende denne dagen. Dersom systemansvarlig er en annen person vil det være fornuftig at hun/han også er med.

Ta kontakt

Har du spørsmål om tjenesten? Eller ønsker du pristilbud? Fyll inn skjema under og vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.

Vi trenger ditt samtykke.

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor Visma Enterprise HRM