Prosessgjennomgang

Budsjett

Gjennomgang av budsjettarbeidet frem til og etter kommunesammenslåing

Kontakt meg

En viktig del av jobben med å bli en ny kommune handler om å etablere gode arbeidsprosesser. Dette er nøkkelen til økt digitalisering og det handler ofte om å utnytte løsninger du allerede har på en bedre måte.

For deg som jobber med budsjett handler det om hvordan dere skal legge opp budsjettarbeidet frem til sammenslåing og hvordan budsjettarbeidet skal foregå når man er blitt en felles kommune.

Hva er prosessgjennomgang?

I en prosessgjennomgang gjennomfører vår konsulent og dere en arbeidsøkt der vi sammen etablerer arbeidsprosesser for deres nye kommune knyttet til våre løsninger. Kombinasjonen av deres innspill og ønsker, og vår erfaring og beste praksis gjør dette til en verdifull dag som gir dere som ny kommune en optimal start på sammenslåingen.

Workshopen inkluderer

  • Budsjettarbeidet i dag, dagens økonomimodell, ny økonomimodell og verktøy
  • Hvilke utfordringer har Visma erfart ift budsjettarbeidet og kommunesamarbeid/sammenslåing
  • Gjennomgang av relevante problemstillinger
  • Hvordan vil dere løse første års budsjett
  • Hva er mulig å få til og hvilken fremdrift krever dette
  • Budsjett for år +1. Hvilket løp ser vi/dere for oss
  • Videre fremdrift

Om konsulent

Terje Sagneskar er Seniorkonsulent innenfor Budsjett og Økonomirapportering. Han har arbeidet med budsjett og forretningssystemer i 20 år både som Økonomisjef i kommunen og som konsulent. Han har erfaring fra flere prosjekter de seneste årene i kommunesammenslåinger og kommunesamarbeid.

Hvem bør delta?

Økonomisjefer og/eller sentrale personer i budsjettprosessen fra kommunene som skal slå seg sammen og sentrale personer i budsjettprosessen i ny kommune.

 

Ta kontakt

Har du spørsmål om tjenesten? Eller ønsker du pristilbud? Fyll inn skjema under og vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.

Vi trenger ditt samtykke.

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor Visma Enterprise HRM