Prosessgjennomgang

Anlegg

Utnytt anleggsløsningen på en optimal måte

Kontakt meg

En viktig del av jobben med å bli en ny kommune handler om å etablere gode arbeidsprosesser.

Gode arbeidsprosesser bygger ofte på erfaring etter prøving og feiling, og kommunens anleggsmidler er intet unntak. Denne erfaringen bør brukes til å utnytte løsningen på en bedre måte.

Hvorfor prosessgjennomgang på anleggsmodulen?

I forbindelse med kommunesammenslåingen skal anleggsmidlene fra de ulike kommunene nå samles til et felles register og dette er en ypperlig mulighet til å videreføre det som er bra og kvitte seg med det som ikke har fungert fullt så bra.

Ettersom de fleste anleggsmidler har lang levetid vil et litt skjevt utgangspunkt ofte få store ringvirkninger i det lange løp.

Ved å gjennomføre en arbeidsøkt der vi etablerer gode arbeidsprosesser basert på deres innspill og ønsker kombinert med vår erfaring og beste praksis sikrer vi en god start på samarbeidet og en grundig og stabil anleggsmodul som skal leve i mange år framover.

Workshopen inkluderer

 • Kartlegge dagens bruk av anleggsmodul i de ulike kommunene
 • Gjennomgå Vismas anbefalinger om oppbygging av anleggsmodul
 • Se på mulig inndeling av anleggsgrupper
 • Kartlegge hvilke anleggsgrupper som er ønskelig i den nye kommunen
 • Kartlegge ønsket nummerering og behandling av eventuelle duplikater
 • Orientering om hva som konverteres
 • Diskusjon rundt tilrettelegging for en effektiv datafangst
 • Administrative grupper
 • Komponenter
 • Mva justeringer ved endret anleggsbruk
 • Veien videre

Vi utarbeider sammen et arbeidsnotat slik at hver kommune har klart for seg hva dere må jobbe videre med for å høste størst mulig gevinst ut av anleggsregisteret i den nye kommunen.

Hvem bør delta?

Alle kommunene må delta med fagansvarlig for anleggsmodulen

Ta kontakt

Har du spørsmål om tjenesten? Eller ønsker du pristilbud? Fyll inn skjema under og vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.

Vi trenger ditt samtykke.

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor Visma Enterprise HRM