Prosessgjennomgang

Innkjøp

Hvordan forbedre innkjøpsfunksjonen i Visma Enterprise

Kontakt meg

Har du kartlagt alle gevinstene ved å digitalisere innkjøp i din nye kommune? I denne workshopen hjelper vi deg og kommunene i sammenslåingen med å lage en felles strategi for innkjøp som sikrer både effektivitet og kontroll.

Kom i gang nå

I denne prosessgjennomgangen går vi igjennom ønsket bruk av innkjøpsfunksjonen i Visma Enterprise. Innkjøpsfunksjonen starter med behov for en vare eller tjeneste og slutter ved bokføring av faktura. Vi starter overordnet og kartlegger hvilke type innkjøp som skal gjøres i eHandel. Deretter diskuterer vi hvordan du best løser dette i praksis. Målet er å finne den optimale arbeidsflyten for å sikre best mulig effektivitet og kontroll.

Workshopen inkluderer

 • Kartlegge dagens bruk av Fakturabehandling i de ulike kommunene
 • Gjennomgå Vismas anbefalinger om effektiv fakturabehandling
 • Se på muligheter for ekstern skanning
 • Innføring i utfylling av “Sjekkliste før prosjektplanlegging”
 • Demonstrasjon av ulike muligheter for bestilling i eHandel
 • Diskusjon om hvilke type kjøp som bør foretas i eHandel og hvilke bestillingsmetoder som skal benyttes
 • Bruk av GLN-nummer
 • Diskusjon om hvem i den nye kommunen som skal være behovsmeldere, bestillere og godkjennere og hvordan dette mest hensiktsmessig kan legges inn i forbruksenheter
 • eHandel med EHF
 • Fakturamatch
 • Veien videre

Etter Workshopen vil du...

 • Være godt kjent med vår beste praksis og anbefalinger for deres nye kommune
 • Ha etablert en felles strategi for hvordan dere skal jobbe sammen for å etablere eHandel i den nye kommunen
 • Motta et referat med en plan over hva du og de andre kommunene må jobbe videre med for å høste størst mulig gevinster fra eHandel

Hvem bør delta?

Alle kommunene må delta med superbrukere på Økonomi og eHandel denne dagen.

Ta kontakt

Har du spørsmål om tjenesten? Eller ønsker du pristilbud? Fyll inn skjema under og vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.

Vi trenger ditt samtykke.

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor Visma Enterprise Innkjøp