Kontroll, avstemming og rapportering

En prosessgjennomgang av kontroll, avstemming og rapportering i Visma Enterprise HRM

Kontakt meg

En viktig del av jobben med å bli en ny kommune handler om å etablere gode arbeidsprosesser. Dette er nøkkelen til økt digitalisering og det handler ofte om å utnytte løsninger du allerede har på en bedre måte.

For deg som jobber innenfor HRM handler det først og fremst om å etablere en ny kommune med lik forståelse av felles rutiner og hvordan dere skal jobbe etter driftsstart.

Hva er prosessgjennomgang?

I en prosessgjennomgang gjennomfører vår konsulent og dere en arbeidsøkt der vi sammen etablerer arbeidsprosesser for deres nye kommune knyttet til våre løsninger. Kombinasjonen av deres innspill og ønsker, og vår erfaring og beste praksis gjør dette til en verdifull dag som gir dere som ny kommune en optimal start på sammenslåingen.

Etter dagen vil du:

  • Være godt kjent med vår beste praksis og anbefalinger for din nye kommune
  • Ha etablert et felles tankesett om hvordan dere skal jobbe sammen for å etablere felles rutiner for kontroll, avstemming og rapportering innenfor HRM i den nye kommunen
  • Motta et referat som inneholder oppsummering og anbefaling på endringer i henhold til vår beste praksis

Hvilke rutiner gjennomgås denne dagen?

  • Lønnskjøringsprosessen, hvilke rapporter og kontroller bør gjøres
  • Månedlige kontroller, både på lønn og ut i organisasjonen
  • Årshjulet sett opp mot terminvise, halvårlig og årlige kontroller og avstemming
  • Rapportering i HRM, hva gjøres i dag og muligheter

Hvem bør delta?

Alle kommunene må delta med lønningssjef og personalsjef eller lignende denne dagen. Dersom systemansvarlig er en annen person vil det være fornuftig at han/hun også er med.

Ta kontakt

Har du spørsmål om tjenesten? Eller ønsker du pristilbud? Fyll inn skjema under og vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.

Vi trenger ditt samtykke.

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor Visma Enterprise HRM