Autopay

Automatisert remitteringsprosess med Visma Enterprise Autopay

Kontakt meg

Visma arbeider kontinuerlig med å finne nye muligheter for å automatisere arbeidsprosesser. Vi ser at betalingsprosessen har et stort potensiale for effektivisering, og her er det svært mye tid å spare på å automatisere. Manuell flytting av betalingsfiler og kjøring av ulike rapporter blir “saga blott” med denne tjenesten.

Visma Enterprise Autopay

Visma Enterprise Autopay er en integrasjonsløsning for bruk av skytjenesten Visma Autopay. Løsningen håndterer både remitteringsfiler fra Visma Enterprise Økonomi og lønnsutbetalingsfiler fra Visma Enterprise HRM. Dette er en helautomatisk betalingstjeneste for utveksling av betalingsinformasjon med ulike norske banker. Alle betalingsdata blir overført via en sikker og kryptert forbindelse til og fra bank/Nets, uten manuelle operasjoner.


Visma Enterprise Autopay gir mulighet for automatisering av remitteringsprosessen i Visma Enterprise. Automatisering skjer ved bruk av programserver og aktiv avviksvarsling. Alle steg i arbeidsprosessen logges.

  • Tidsbesparende - automatisering av arbeidsprosessen
  • Sikkerhet og trygghet
  • Mindre personavhengig

Jeg ønsker mer informasjon om løsningen

ikon

Forutsetninger for å ta i bruk løsningen

  • Visma Enterprise versjon 2017.3 eller nyere.
  • Kunde må inngå en avtale med banken slik at Visma Autopay gis fullmakt til å videreformidle kunden remitterings- og returfiler.

Er du interessert i løsningen?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Vi trenger ditt samtykke.