3 gode grunner for å bruke Visma Addo

Visma Addo er en bunnsolid dansk løsning. Vi tilbyr en av markedets beste sikkerhet innen teknikk, identifikasjon, juridisk gyldighet og behandlig av personsensitiv data.

Juridisk gyldige godkjennelser

Sporbar sikkerhet

Full beskyttelse av data

Juridsk gyldige godkjennelser

Det er ingen formkrav til en underskrift i norsk lov. Det betyr at en avtale er gyldig uansett hvordan den er underskrevet.

Når en person etterlater seg en digital underskrift, så regnes det som en aksept av dokumentet og dens innhold. Sett med juridiske øyne er en underskrift en underskrivt – uavhengig om den er notert med kulepenn, BankID eller tegnet på en skjerm.

Sporbar sikkerhet

Med digital undrskrift har du bedre kontroll på godkjennelser i motsetning til papirunderskrifter. På startsiden i Visma Addo er det enkelt å se hvor langt godkjennelsesprosessen er kommet.

Digital dokumentasjon

Du kan alltid dokumentere hva som er godkjent av hvem og når. Visma Addo gir en økt garanti for gyldighet, da det automatisk føres logg som registrerer alle hendelser. Det gir deg flere muligheter hvis det skulle oppstå tvil om en underskrift. Det tar kun noen få sekunder å kontrollere en underskrift med Visma Addo.

Det er betydlig færre usikkerheter med digital underskrift i forhold til papirunderskrifter. Når et dokument er skrevet under mottar alle parter en e-post som bekrefter avtalen med en kopi av det underskrevne dokumentet.

inkasso_topbanner.jpg

samle inn informasjon.png

Full beskyttelse av data

Vi har strenge krav til datasikkerhet. Visma Addo lever opp til alle Datatilsynets standarder for god sikkerhet, samt oppfyller alle krav til GDPR. 

Hvem kan hva?

Visma Addo har en rolle- og rettighetsfunksjon hvor du kan kontrollere hvilke rettigheter og muligheter brukerne har. Er du administrator kan du bruke alle funksjoner. Det er også administratoren som tildeler rettigheter og roller til andre brukere av Visma Addo i din virksomhet.

Les mer om rolle- og rettighetsfunksjonen her

Kryptert overføring av data

Dokumenter som er sendt til digital underskriving med Visma Addo kan ofte inneholde sensitive personopplysninger. Alt som sendes mellom brukerne i Visma Addo er kryptert og sendes via krypterte tilkoblinger som beskytter all persondata.

Du velger selv nivået av beskyttelse for hvert enkelt dokument. Visma Addo tilbyr enkel adgangskode, to-steg godkjenning med kode på SMS eller identifisering med BankID.

 

Prøv Visma Addo gratis

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss.