Fremtidens fagsystem for eiendomsmegling

Visma Real Estate har i løpet av kort tid blitt Norges største leverandør av software til det norske eiendomsmeglermarkedet. I løpet av denne tiden har vi hatt gleden av å danne et miljø med en spennende produktportefølje fra mange av de viktigste aktørene i bransjen,. Det har også inkludert en fantastisk gruppe med kompetente mennesker. 

Vårt fokus har vært å legge en strategi som ikke bare sørger for at Visma Real Estate er størst, men som også sørger for at vi er bransjens mest innovative leverandør av software i tiden som kommer.

Vi skal øke innovasjonstakt og utviklingshastighet. I dette arbeidet har vi brukt mye tid på å vurdere overlappende løsninger i vår portefølje. Et eksempel på dette er fagsystemene Webmegler og Stream, hvor vi fremover vil videreutvikle de to fagsystemene til ett nytt system; Visma Core.

Core skal fokusere på kjernefunksjonalitet rundt alt som dreier seg om fag. De funksjonene som norske eiendomsmeglere har brukt i to tiår skal nå bli enda mer tilgjengelige, smarte og med færre muligheter for feil. 

Når vi lanserer Core vil du som megler oppleve at systemet i større grad hjelper deg i gjennomføringen av oppgaver. Core vil foreslå oppgaver, gi påminnelser om frister, gi råd og hjelpe deg til å unngå feil. Slik vil du få mest ut av arbeidsdagen. 

Compliance-oppgaver og rapportering skal også automatiseres, og Core skal kommunisere sømløst og toveis med andre viktige systemer du bruker når du jobber. 

Navnet Core henspiller på at vi skal få et rendyrket fagsystem og at du som  megler skal få bedre tid til å jobbe med din kjernevirksomhet; boligselgere og boligkjøpere.

Når Visma Real Estate nå samler både kompetanse, erfaring og krefter fra våre to ledende miljøer for å jobbe med èn løsning, er vi overbevist om at Core vil bli det desidert beste og mest moderne fagsystemet i markedet.

Kontakt og brukerstøtte

Kontaktperson: Andreas Wille Aasen på andreas.aasen@visma.com eller 99 52 32 59


Brukerstøtte Stream: Kontakt oss på servicedesk.webtop@visma.com


Brukerstøtte Webmegler: Kontakt oss på support.realestate@visma.com eller 56 09 02 00