EDI

Effektiv elektronisk handel

EDI-løsningene knytter deg mer effektivt sammen med dine forretningspartnere. Om du har et Visma system, eller annet forretningssystem kan vi enkelt og raskt sørge for at varekatalog, ordre, bekreftelse, faktura og pakkseddel utveksles elektronisk mellom ditt system og dine forretningspartneres.

EDI-løsningen gir:

  • Raskere håndtering av ordre
  • Redusert administrasjon
  • Økt kvalitet på ordre- og varehåndteringen
  • Raskere leveranser og betaling

Det skjer store endringer i hvordan bedrifter handler med hverandre. Kravene om lavere administrasjonskostnader presser fram behovet for mer effektive rutiner. Med EDI fra Visma kan du være med på utviklingen innen den elektroniske handelen i bedriftsmarkedet.

EDI i praksis

Med EDI flyter alle meldingene mellom leverandører og kunder elektronisk, etter definerte og avtalebestemte kriterier. Når en kunde bestiller en vare sørger EDI for at informasjonen gjøres om til et standardisert format, slik at meldingen går direkte inn i leverandørens system. Hvis leverandøren skulle ønske å se på bestillingen før ordren bekreftes, kan det gjøres med et tastetrykk.

Systemet kan også automatisk generere en ordrebekreftelse, som så sendes tilbake til kundens systemer via EDI. Alt dette skjer i løpet av sekunder. Når varen er levert, sendes det automatisk en faktura fra leverandøren, rett inn i kundens økonomisystem for videre behandling. Og når fakturaen er godkjent og betalingen er utført, går det en melding tilbake om at ordren er oppgjort.

EHF- ny infrastruktur for ehandel

Nå er det slutt på å bruke mye tid på konsulenter for å koble seg opp mot elektroniske handelspartnere. EHF er en løsning for automatisk implementering mot handelspartnere. Infrastrukturen gjelder også for ordre, ordrebekreftelse og varekatalog. EDI-teamet i Visma  har som første aksesspunkt i Norge satt i produksjon elektroniske ordre og ordrebekreftelser gjennom den nye EHF standarden.EHF-Standarden er basert på PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine) som er den første tvers igjennom internasjonale standarden som vil dekke elektronisk handel på tvers av landegrensene.

Les vårt blogginnlegg om EHF

EDI EHF Ordre ordrebekreftelse

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)har skrevet om  EHF ordre og ordreprosess. les her

Difi har også skrevet om hvilke formater som støtter prosessen. les her

Difi har produsert en film som forklarer mer rundt EHF. Lær mer av filmen:

 

Ortomedic EDi Visma

EHF en avgjørende faktor for utrulling

"En sterk standard som EHF er en avgjørende faktor for utrulling i bred skala. Visma Services tilfredsstiller på en svært god måte Ortomedic sine krav til en outsourcing partner og kompetanseleverandør." Arvid Tjomsland, Busienss Controller Ortomedic.

 

En norsk våtromssuksess

"Vi er små, men vi måles hele tiden mot de store. Det stilles store krav til oss og vi må konstant yte god service. Derfor er vi avhengig av gode leverandører og gode løsninger som gjør at vi, selv om vi er få, kan levere like effektivt og presist som de store" Marit Olafsen i Litex.

Vi styrker vår kompetanse på EDI i Visma

Team EDI i Visma Services opplever sterkt økende interesse for våre verdiøkende tjenester. Vi øker derfor bemanningen på konsulentsiden, og har i høst ansatt to nye dyktige teknikere.

 

Visma EDI team BjornarBjørnar Granhus, 23 år, nyutdannet ingeniør fra Høyskolen i Østfold, med Bachelor i informasjonssystemer. Bjørnar har i tillegg fordypet seg i logistikk og EDI. Gjennom flere prosjekter og sin hovedoppgave har Bjørnar tillegnet seg god og grunnleggende kunnskap om EDI, informasjonsflyt og prosessforbedringer i et elektronisk samvirke mellom virksomheter i et nettverk. Bjørnar vil jobbe som IT konsulent i Team EDI med spesiell fokus på å bistå våre kunder i å integrere seg mot sine forretningspartnere med automatisering av elektroniske handelsmeldinger via vår integrasjonsplatform, Visma Integration Platform,.
EDi team Visma AgnetaAgneta Doverbjörk, 37 år, som har flere års erfaring som konsulent hos Cap Gemini / IBX, hvor hun i den senere tid har hatt ansvaret for tilrettelegging for elektronisk meldingsformidling gjennom den nye EHF standarden. Siden 2011 har hun praktisert som integrasjonskonsulent med oppdrag mot kunder med dokumentflyt fra innkjøps- og ordrehåndteringssystem. Av format som hun har jobbet med er xCBL, UBL, cXML og EDIFACT. Senest har jobbet med nye kravene fra det offentlige vedr EHF og Peppol med spesiell fokus på EHF Ordre og EHF Ordrebekreftelse. Agneta vil få et spesielt ansvar for prosjekter hvor EHF er viktig, samt oppfølging av flere nye overordnede prosjekter i Team EDI.

Hvilke muligheter har din bedrift? Kontakt Visma EDI team