• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Varelager - Hva er varelager?

Varelager

Hva er varelager?

Et varelager omfatter en virksomhets beholdning av varer som har blitt anskaffet for produksjon eller videresalg.

Et varelager består av virksomhetens samlede varer, som typisk er lagret i en lagerbygning eller lignende.

Eksempel på et varelager

Et varelager kan eksempelvis være en gullsmeds varebeholdning. På lager vil man finne noe gull og sølv, noen ferdigproduserte ringer, noen ferdigproduserte smykker og lignende varer. Varelageret omfatter ikke eiendeler til eget bruk, som verktøy og rekvisita.

Varelagerets verdi

Varelageret er en del av virksomhetens omløpsmidler. Varelagerets samlede verdi skal alltid medregnes i finansregnskapet som en eiendel. Det er meget viktig at verdien stemmer overens med varene. Det vil si at hvis en vare er skadet eller defekt, skal det nedskrives for ukurans, det vil si at varen regnskapsføres til virkelig verdi.

Metoder for beregning av varelager

Når et varelager skal regnskapsføres i finansregnskapet, kan det foregå etter forskjellige metoder. Først og fremst skal varelageret vurderes etter varens kostpris. Det vil si kjøpspris i tillegg til eventuelle kostnader i forbindelse med kjøpet. Dersom virksomheten produserer varen selv, vil kostprisen beregnes ut fra direkte og indirekte kostnader, materialer og lignende.

Deretter skal det angis hvilken metode for beregning av varelager som benyttes, som blant annet kan være FIFO- eller LIFO-metoden. FIFO står for «first-in-first-out» og betyr at den varen som kom først inn på lageret skal selges først. LIFO står for «last-in-first-out». Det vil si at den vare, som kom til lageret sist er den varen som blir solgt først.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også