• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Varelager - Hva er varelager?

Varelager

Hva er varelager?

Et varelager omfatter en virksomhets beholdning av varer som har blitt anskaffet for produksjon eller videresalg.

Et varelager består av virksomhetens samlede varer, som typisk er lagret i en lagerbygning eller lignende.

Eksempel på et varelager

Et varelager kan eksempelvis være en gullsmeds varebeholdning. På lager vil man finne noe gull og sølv, noen ferdigproduserte ringer, noen ferdigproduserte smykker og lignende varer. Varelageret omfatter ikke eiendeler til eget bruk, som verktøy og rekvisita.

Varelagerets verdi

Varelageret er en del av virksomhetens omløpsmidler. Varelagerets samlede verdi skal alltid medregnes i finansregnskapet som en eiendel. Det er meget viktig at verdien stemmer overens med varene. Det vil si at hvis en vare er skadet eller defekt, skal det nedskrives for ukurans, det vil si at varen regnskapsføres til virkelig verdi.

Metoder for beregning av varelager

Når et varelager skal regnskapsføres i finansregnskapet, kan det foregå etter forskjellige metoder. Først og fremst skal varelageret vurderes etter varens kostpris. Det vil si kjøpspris i tillegg til eventuelle kostnader i forbindelse med kjøpet. Dersom virksomheten produserer varen selv, vil kostprisen beregnes ut fra direkte og indirekte kostnader, materialer og lignende.

Deretter skal det angis hvilken metode for beregning av varelager som benyttes, som blant annet kan være FIFO- eller LIFO-metoden. FIFO står for «first-in-first-out» og betyr at den varen som kom først inn på lageret skal selges først. LIFO står for «last-in-first-out». Det vil si at den vare, som kom til lageret sist er den varen som blir solgt først.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.