• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Utgående moms - Hva er utgående moms?

Utgående moms

Hva er utgående moms?

Utgående moms er momsen som er inkludert i salgsprisen til en virksomhets produkter eller tjenester.

Utgående moms betales altså når man kjøper en vare eller tjeneste, så lenge det er en vare eller tjeneste som inneholder moms, også kalt mva. Det er selgeren som mottar den utgående momsen. Man kan også bruke uttrykket salgsmoms istedenfor utgående moms.

Prosentsatser på utgående moms

Satsen er generelt et tillegg på 25 % av prisen ekskludert moms. For næringsmidler som mat og drikkevarer er den 15 %, mens for blant annet kinobilletter og persontransport er den 8 %.

Utgående moms til forbrukere og næringsdrivende

Utgående moms skal beregnes når en vare selges til en vanlig forbruker, for eksempel når en klesbutikk selger en jakke til en kunde. Utgående moms må også inngå i salgsprisen dersom en vare selges til en annen næringsdrivende. Et eksempel på dette kan være en fisker som selger torsk til en restaurant.

Når varer selges mellom næringsdrivende, må den utgående momsen spesifiseres i et salgsdokument.

Utgående moms ved uttak av varer til eget bruk

Når næringsdrivende skal ta ut en vare eller tjeneste fra virksomheten til eget bruk, må det også beregnes utgående moms.

Utgående moms i momsoppgjør

Dersom man er næringsdrivende og registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal man føre opp all inngående moms for kjøpte varer og utgående moms for solgte varer. Det er differansen mellom utgående moms og inngående moms i en gitt periode som vil bli det momsbeløpet man skal betale inn til avgiftsmyndighetene. Utgående moms som er mottatt betaling for solgte varer og tjenester må altså betales inn til staten.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også