• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Transaksjonsprinsippet – Hva er transaksjonsprinsippet?

Transaksjonsprinsippet er prinsippet om at transaksjoner regnskapsføres til virkelig verdi av vederlaget på tidspunktet for transaksjonen.

Visma eAccounting er et komplett regnskapsprogram som passer perfekt for små bedrifter. Prøv Visma eAccounting gratis i 14 dager, og få tilgang til hele regnskapsprogrammet.

Transaksjonsprinsippet vil altså si at når det ytes vederlag for varer eller tjenester, for eksempel betaling for en vare, så skal det regnskapsføres til det beløpet som er gjeldende når varen leveres fysisk. For eksempel levering av en vare som betales gjennom en overførsel av penger.

Transaksjonsprinsippet inngår i Regnskapsloven

Transaksjonsprinsippet er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene i Regnskapsloven. Transaksjonstidspunktet, som er det tidspunktet transaksjonen skal regnskapsføres, inntrer når kontroll og risiko av gjenstanden er overført fra den ene part til den andre part i transaksjonen. Dette vil for eksempel si når en vare er levert mottaker.

Transaksjonsprinsippet skal brukes sammen med de andre regnskapsprinsippene for å bruke det som heter god regnskapsskikk, når det kommer til regnskapsføring.


Problemer med regnskap og sånt?
Sett regnskapet på autopilot med Visma eAccounting

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.