• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Transaksjonsprinsippet – Hva er transaksjonsprinsippet?

Transaksjonsprinsippet

Hva er transaksjonsprinsippet?

Transaksjonsprinsippet er prinsippet om at transaksjoner regnskapsføres til virkelig verdi av vederlaget på tidspunktet for transaksjonen.

Transaksjonsprinsippet vil altså si at når det ytes vederlag for varer eller tjenester, for eksempel betaling for en vare, så skal det regnskapsføres til det beløpet som er gjeldende når varen leveres fysisk. For eksempel levering av en vare som betales gjennom en overførsel av penger.

Transaksjonsprinsippet inngår i Regnskapsloven

Transaksjonsprinsippet er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene i Regnskapsloven. Transaksjonstidspunktet, som er det tidspunktet transaksjonen skal regnskapsføres, inntrer når kontroll og risiko av gjenstanden er overført fra den ene part til den andre part i transaksjonen. Dette vil for eksempel si når en vare er levert mottaker.

Transaksjonsprinsippet skal brukes sammen med de andre regnskapsprinsippene for å bruke det som heter god regnskapsskikk, når det kommer til regnskapsføring.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.