• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Stiftelse – Hva er en stiftelse?

Stiftelse

Hva er en stiftelse?

En stiftelse opprettes når en formuesverdi skal brukes til et spesifikt formål som kan være av humanitær, sosial, økonomisk eller ideell art.

En stiftelse er en type selskapsform som opprettes ved at en mengde penger skulle brukes til et bestemt formål. Ofte dukker disse pengene opp ved gave eller testament. En stiftelse kan forstås som en formuesverdi.

Regler for stiftelser

Lover og regler som gjelder for stiftelser reguleres av Stiftelsestilsynet og Stiftelsesloven.

En stiftelse skal ha et styre og en revisor, samt vedtekter som for eksempel sier noe om stiftelsens navn og hva de arbeider for. Styret kan sies å være stiftelses ansikt utad. De har ansvar for at formuesverdien til stiftelsen skal brukes for å følge opp stiftelsens formål.

Stiftelsens grunnkapital skal være minimum 100.000 kroner, det vil si at startverdien av formuen som selskapet starter opp med må være minst like stor som denne summen.

Alminnelige stiftelser og næringsdrivende stiftelser

En stiftelse kan være en næringsdrivende stiftelse eller en alminnelig stiftelse. Ifølge Stiftelsesloven betegnes en næringsdrivende stiftelse som:

En stiftelse som har til formål å drive næringsvirksomhet selv

 • Stiftelser som driver næringsvirksomhet selv
 • Stiftelser som på grunn av avtale, eller som eier av aksjer eller selskapsandeler, har bestemmende innflytelse over næringsvirksomhet utenfor stiftelsen, altså at de eier så mye i en annen næringsvirksomhet at de har rett til å bestemme noe der
 • Stiftelser som ikke faller inn under en av disse tre kategorier, betegnes som alminnelige stiftelser.

Registrering av stiftelser

Når man oppretter en stiftelse, skal det meldes inn til Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ved opprettelse av næringsdrivende stiftelser, skal det dessuten registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også