• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Standardregnskap – Hva er et standardregnskap?

Standardregnskap

Hva er et standardregnskap?

Standardregnskap er en type regnskap der de ulike kostnadene fordeles på de spesifikke avdelingene de tilhører i en virksomhet.

I et standardregnskap fordeles alle kostnader på kostnadsstedene i virksomheten. I et slikt regnskap bokfører man altså inntekter og utgifter i den avdelingen de hører til. Standardregnskap kan også kalles avdelingsregnskap.

Fordelen med standardregnskap

Når man bruker et standardregnskap, får man oversikt over hvilke avdelinger som går med underskudd, og hvilke som går med overskudd. Dette kan være til hjelp når det gjelder styring og beslutninger.

Hvis virksomheten går med underskudd, kan standardregnskapet gi en indikasjon på hvilke avdelinger som ikke gjør det like bra. Da kan man undersøke disse avdelingene nøye og prøve å finne ut hva som kan forbedres. Man behøver dermed ikke analysere hele virksomheten.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også