• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Skatt - Hva er skatt?

Skatt

Hva er skatt?

Skatt kan defineres som ytelse fra det private til det offentlige. Skattene har som hovedformål å finansiere offentlig forbruk og investeringer.

Alle privatpersoner betaler skatt til staten. Dette kan være gjennom skatt på lønnsinntekt, eller moms man betaler for mat i butikken eller klær til familien.

Hva er formålet med skatt?

Skatt brukes for ulike formål. Først og fremst skal de dekke samfunnets utgifter. For det andre skal de brukes som et middel for å utjevne forskjeller mellom de som tjener mindre og de som tjener mer, ved at man må betale mer skatt jo mer man tjener.

Hvilke konkrete tiltak brukes skatt til?

Skatt brukes hovedsakelig til offentlig forbruk og investeringer. Skattepengene kan brukes på alt fra nye veier og offentlige skoler, til nye helsetiltak og sykehus. Det handler derfor ofte om å finansiere det som alle innbyggerne i landet bruker og det som øker deres velferd.

I tillegg til å finansiere offentlig forbruk og investeringer kan også skatt brukes som et politisk middel til å påvirke miljø- og helseskadelig atferd. Eksempler på dette er skatter på bensin for at man skal minke forurensning som resultat av bilkjøring, eller høye skatter på tobakk og alkohol fordi det kan være skadelig for forbrukeren.

Direkte og indirekte skatt

Skatt deles ofte inn i direkte og indirekte skatter. Typiske direkte skatter er inntektsskatt og formuesskatt. Moms på varer og tjenester er derimot et eksempel på indirekte skatt.

Selve skattebegrepet er stort og det er mulig å inndele begrepet på flere måter. Hvis man tar utgangspunkt i skattegrunnlaget så får man følgende skatter:

 • Inntektsskatt (arbeidsinntekt, kapitalinntekt og virksomhetsinntekt)
 • Trygde- og pensjonspremier
 • Formuesskatt (økonomiske verdien av skatteyters eiendeler, med fradrag for gjeld)
 • Eiendomsskatt (tas grunnlag i takstmessig verdi for fast eiendom)
 • Moms på varer og tjenester

Skatt i regnskapsmessig sammenheng

I forbindelse med årsregnskapet så snakker man gjerne om begrepene betalbar skatt, utlignet skatt og utsatt skatt.

Betalbar skatt er den skatten selskapet forventer at de skal betale inn til staten neste regnskapsår. Det beregnes fra det skattemessige resultatet i årsregnskapet. Utlignet skatt er til forskjell den faktiske skatten som skal betales inn til staten når all skatt er oppgjort og det «endelige resultatet» er klart.

Utsatt skatt utgjør 27 % av differansen mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Denne differansen kalles midlertidige forskjeller og oppstår på grunn av at man i sitt regnskap kan bruke en annen metode for avskriving enn det som gjelder i skattemessig beregning.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også