• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Selvangivelse - Hva er selvangivelse?

En selvangivelse er et årlig skjema som hver enkelt innbygger får fra Skatteetaten, og som inneholder opplysninger om personlig inntekt, fradrag, gjeld og formue i forrige år.

Næringsdrivende er pliktig til å sende inn næringsoppgave sammen med selvangivelsen. I Visma eAccounting Skatt kan du enkelt fylle ut din næringsoppgave og sende direkte til altinn.no.

Selvangivelsen er et forhåndsutfylt dokument om den enkelte innbyggers personlige økonomi, slik at alle kan kontrollere og eventuelt korrigere opplysningene som gjelder for det forrige inntektsåret.

Hva inneholder selvangivelsen?

Selvangivelsen vil typisk inneholde beløp som er rapportert fra arbeidsgivere, trygdekontor, banker, forsikringsselskap og Verdipapirsentralen. Det vil si blant annet alminnelig inntekt, gevinst eller tap på aksjer, beløp på bankkontoer og så videre.

All denne informasjonen vil danne grunnlaget for hvor mye skatt man skal betale, eller eventuelt få tilbakeført. Dette systemet har vært i bruk i Norge siden 1911. 

Viktige datoer i forbindelse med selvangivelse

Selvangivelsen er tilgjengelig online for alle såkalte «e-brukere» den 31. mars etter det gjeldende inntektsåret. For å bli e-bruker må man ha registrert seg hos Skatteetaten innen 1. mars. For papirbrukere blir selvangivelsen sendt i posten fra den 31. mars. Fristen for å godkjenne eller gjøre endringer på selvangivelsen og sende den inn er 30. april.

Dersom man godkjenner selvangivelsen elektronisk vil man få skatteoppgjøret den 22. juni, mens andre risikerer å vente til 12. oktober.

For selskap og selvstendig næringsdrivende er fristen for å levere inn selvangivelsen den 31. mai. Disse plikter også å sende inn næringsoppgave som et vedlegg til selvangivelsen. Første skatteoppgjør vil for disse aktørene være klart den 3. august. 

Sjekk ut skattetips i Visma blogg