• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Sammenstillingsprinsippet – Hva er sammenstillingsprinsippet?

Sammenstillingsprinsippet

Hva er sammenstillingsprinsippet?

Sammenstillingsprinsippet tilsier at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Ved periodisering av kostnader sier sammenstillingsprinsippet at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Når skal en inntekt resultatføres?

Ifølge opptjeningsprinsippet skal en inntekt resultatføres når den er opptjent. Kostnaden resultatføres ut ifra på hvilken tidspunkt inntekten resultatføres.

Direkte og indirekte sammenhenger mellom inntekt og utgift

Dersom det er en klar direkte sammenheng mellom inntekter og utgifter, skal utgiften kostnadsføres ut ifra sammenstillingsprinsippet. Et eksempel på dette er direkte varekostnader som råvarer. Utgiften som kostnadsføres skal kalles «kostnad opptjent inntekt» eller «kostnad solgte varer». I noen tilfeller er kostnadene mer indirekte, som for eksempel avskrivninger.

Hvis det ikke er sannsynlig at en utgift vil gi en fremtidig inntekt, skal denne utgiften kostnadsføres umiddelbart.

Sammenstillingsprinsippet brukes for korrekt resultatmåling

Sammenstillingsprinsippet er et av regnskapsprinsippene fra § 4-1 i Regnskapsloven. Prinsippet skal gjøre resultatmåling mest mulig korrekt for å vurdere inntjeningsevnen til en bedrift. Dette vil si at resultatmåling ikke kan påvirkes til egen fordel.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også