• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Salgsmoms – Hva er salgsmoms?

Salgsmoms

Hva er salgsmoms?

Salgsmoms er den moms som er inkludert i salgsprisen når man selger varer og tjenester som er avgiftspliktige, og som kjøper dermed betaler.

Salgsmoms betales altså når man kjøper en vare eller tjeneste, så lenge det er en vare eller tjeneste som inneholder moms. Det er selgeren som mottar salgsmomsen. Moms kalles også gjerne mva, som er forkortelse for merverdiavgift. Den generelle momssatsen er 25 %, men noen varer og tjenester har lavere momssats. For næringsmidler er satsen 15 %, og for persontransport er den 8 %.

Salgsmoms til forbrukere og næringsdrivende

Salgsmoms skal beregnes når en vare selges til en vanlig forbruker, for eksempel når en bonde selger en pakke egg til en kunde.

Salgsmoms må også inngå i salgsprisen dersom en vare selges til en annen næringsdrivende. Et eksempel på dette kan være en fisker som selger laks til en restaurant som skal bruke laksen i deres matlaging til kundene. I de tilfeller hvor varer selges mellom næringsdrivende, må salgsmomsen spesifiseres i et salgsdokument.

Salgsmoms ved uttak av varer til eget bruk

Når næringsdrivende skal ta ut en vare eller tjeneste fra virksomheten til eget bruk, må også salgsmoms være inkludert i salgsprisen.

Salgsmoms i momsoppgjør

Dersom man er næringsdrivende og registrert i Merverdiavgiftregisteret, skal man føre opp all kjøpsmoms og salgsmoms for solgte og kjøpte varer og tjenester. Det er differansen mellom salgsmoms og kjøpsmoms i momsperioden som vil bli det momsbeløpet man skal betale inn til avgiftsmyndighetene. Salgsmoms er mottatt betaling for solgte varer og tjenester og må altså betales inn til staten.


Visma eAccounting Skatt

Send skatteskjemaer rett til Altinn

Les mer
 
Unngå stress før årsoppgjøret

Gratis guide: Unngå stress før årsoppgjøret

Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og skattemelding, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

Last ned
Webinar icon

Elektronisk fakturering

Gratis webinar om elektronisk fakturering og automatisert regnskap

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.