• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Salgsdokument – Hva er et salgsdokument?

Et salgsdokument er den delen av et forretningsdokument som hører sammen med omsetning av varer og tjenester, som for eksempel en faktura.

Visma eAccounting er et komplett regnskapsprogram som passer perfekt for små bedrifter. Prøv Visma eAccounting gratis i 14 dager, og få tilgang til hele regnskapsprogrammet øyeblikkelig. 

Salgsdokumenter er altså knyttet til salg av varer og tjenester. Noen eksempler på salgsdokumenter er fakturaer, regninger, kvitteringer fra selger og sluttsedler.

Hva skal et salgsdokument inneholde?

Det er visse ting et salgsdokument må inneholde i henhold til bokføringsloven. Visse krav til salgsdokumentet er blant annet at det skal stå dato for utstedelse, selgers navn og organisasjonsnummer og kvantum av den varen som er levert. For mer detaljert informasjon om hva et salgsdokument skal inneholde, henvises det til Alltinns nettsider. 

Tidspunkt for utsendelse av salgsdokumenter

Salgsdokumenter er grunnlag for bokføring av inntektene for de solgte varene og tjenestene salgsdokumentet er utstedt for. Dermed burde salgsdokumentet lages før bokføringen finner sted. Det er også ofte slik at kjøper behøver salgsdokumentet for å bokføre kjøpstransaksjonen hos seg selv. 

I forhold til hva slags varer og tjenester som det skal utsendes salgsdokument for, er det ulike regler for tidsfrister for utsendelse av dokumentet. Les mer om tidsfrister for utsendelse av salgsdokumenter på Regjeringens nettsider.