• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Revisjonspliktige - Hva er revisjonsplikt?

Revisjonspliktige

Hva er revisjonsplikt?

Å være revisjonspliktig vil si, ifølge revisorloven, at et selskap er pliktet til å påse at årsregnskapet revideres av en statsautorisert eller registrert revisor.

Revisjonspliktige selskaper må altså få en ekstern revisor til å gå igjennom årsregnskapet deres. Hovedregelen er at de som er regnskapspliktige, også er revisjonspliktige.

Hvorfor har man revisjonsplikt?

Grunnen til dette er at den uavhengige revisoren skal gjøre en nøytral vurdering av om selskapet har gjennomført sitt regnskap i forhold til regnskapsloven og andre regler er gjeldende for regnskapsføring i Norge.

Revisjon av årsregnskapet skal hjelpe til å avdekke eventuelle feil i regnskapsføring. Disse feilene kan være ubevisste eller faktisk bevisste for å manipulere resultatet.

Enkeltpersonforetak som er revisjonspliktige

De som driver enkeltpersonforetak hvor de har eiendeler som er verdt over 20 millioner kroner eller antall ansatte som er over 20 årsverk, er revisjonspliktige.

Revisjonspliktige ANS og DA

Ansvarlige selskaper (ANS og DA) er revisjonspliktige hvis antall deltakere er mer enn 5 eller hvis årlig salgsinntekt er mer enn 5 millioner kroner.

Revisjonspliktige aksjeselskap

Aksjeselskap (AS), samt det som kalles allmennaksjeselskap (ASA) er revisjonspliktige. Unntak av revisjonspliktige aksjeselskap gjelder for de som har driftsinntekter mindre enn 5 millioner kroner, balansesum under 20 millioner kroner og ansatte under 10 årsverk.

Hvis en av disse tre overstiger maksimumsgrensen, er selskapet revisjonspliktig neste år. Styret i aksjeselskapet bestemmer om årsregnskapet ikke skal revideres.

Andre virksomheter som er revisjonspliktige

Foreninger med salgsinntekter over 2 millioner kroner, eiendeler over 20 millioner kroner eller årsverk over 20, er også revisjonspliktig. Også stiftelser og borettslag med et visst antall seksjoner er revisjonspliktige.

Mer informasjon om revisjonsplikt

For mer detaljer informasjon om akkurat hvilke organisasjonsformer og kriterier som gjelder for revisjonspliktige og hvilke unntak som gjelder, henviser vi til Altinns nettsider.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også