• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Revisjon - Hva er revisjon?

Revisjon

Hva er revisjon?

Revisjon er regnskapskontroll, det vil si gjennomgåing og godkjenning av de økonomiske forholdene i en virksomhet.

Revisjon er altså en metode som skal undersøke om årsregnskapet og lignende til revisjonspliktige virksomheter er utført i forhold til gjeldende lover og regler.

Ytterligere funksjoner ved revisjon

En som praktiserer revisjon kalles for revisor, og det er vanlig at revisoren også bidrar med annen type bistand og rådgivning, slik at virksomhetene enklere kan utføre lover og regler på korrekt måte.

Revisjonsutførelsen skal være uavhengig, det vil si at revisoren ikke skal ha noen forbindelse til virksomheten utenom sitt engasjement som regnskapskontrollør. En revisor kalles derfor for regnskapspoliti i noen sammenhenger.

To norske autoriserte revisjonstitler

I Norge er det to forskjellige revisjonstitler som er autoriserte, nemlig statsautorisert revisor og registrert revisor. For å bli statsautorisert revisor må man ha en mastergrad i regnskap og revisjon og ha oppnådd minimum karakteren C i alle fag, samt tre praksisår.

For å bli registrert revisor må man ha en bachelorgrad i revisjon og ha oppnådd minimum karakteren C i de fire nasjonale revisjonseksamener, samt ha tre praksisår.

Hvilke virksomheter er revisjonspliktige?

Som regel er en virksomhet revisjonspliktig dersom den også er regnskapspliktig. Derimot kan en virksomhet få fritak fra revisjonsplikten dersom en virksomhet har mindre enn fem millioner kroner i driftsinntekter i løpet av et år.

Les mer på Altinns hjemmesider hvilke kriterier som stilles til fravalg av revisor.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.