• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Reskontro - Hva er reskontro?

Reskontro

Hva er reskontro?

Reskontro er altså underkontoer som viser oversikten over krav og transaksjoner i forhold til virksomhetens kunder eller leverandører.

Fordelen med reskontro

Ved å dele konto i hovedboken inn i flere underkontoer slik at hver kunde og leverandør har hver sin reskontro, vil virksomheten få en bedre systematisk oversikt over alle fordringene og transaksjonene med den enkelte kunde og leverandør.

For eksempel er det normalt at en virksomhet får betalingsfrist på eksempelvis fjorten dager fra sine leverandører til å betale en regning for en levering. For å holde styr på hva virksomheten skylder til hver enkelt leverandør vil reskontro være et godt verktøy som hjelper å holde oversikten.

Reskontroavstemming

For å sjekke om et er eventuelle feil i reskontroene, kan man gjøre en reskontroavstemming. I denne avstemmingen analyserer man et kontoutdrag fra en leverandør i forhold til sitt eget regnskap, både om man har med alle fakturaer fra leverandøren, og om alle betalinger er gjort riktig.

Reskontro er lovpålagt

Regnskapsrapporteringen skal etter loven spesifiseres. Virksomheter skal altså være i stand til å utarbeide kunde- og leverandørspesifikasjon minst en gang hver fjerde måned. For mer informasjon, se Lovdatas nettsider.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også