• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Reiseutgifter - Hva er reiseutgifter?

Reiseutgifter

Hva er reiseutgifter?

Reiseutgifter vil si utgifter ved tjenestereiser som ikke er av fast karakter, og reisen må være godkjent av arbeidsgiver.

Reiseutgifter er altså utgifter relatert til en reise som arbeidstaker utfører i forbindelse med jobben. Arbeidsgiver må også godkjenne reisen som oppdraget skjer i forbindelse med.

Hva er faste og ikke faste reiseutgifter?

Reisen som utgiftene tilhører, skal ikke være av det som kalles «fast karakter». Nærmere bestemt betyr det at for eksempel reise til og fra jobben hver dag ikke regnes som reiseutgifter. Hvis det er faste rutinemessige oppdrag handler det heller ikke om reiseutgifter.

Dekning av reiseutgifter

Reiseutgifter kan dekkes på flere ulike måter. De kan dekkes av utgiftsgodtgjørelser, som vil si at arbeidsgiver gir arbeidstakeren ytelser i forbindelse med utført arbeid, og det handler om faste satser eller dekning etter originalbilag.

Reiseutgifter kan også bli dekket av refusjon. Reiserefusjon handler om at de faktiske utgiftene for reisen blir dekket. Eventuelt er det også mulig at arbeidsgiver direkte betaler for reiseutgiftene, da kalles det administrativ forpleining.

Bestemmelse av reiseutgifter

Det er arbeidsgiver og arbeidstaker som bestemmer hvor mye av reiseutgiftene skal dekkes. For at det ikke skal skattes av utgiftsgodtgjørelser, kan ikke arbeidstaker motta mer penger enn det reisen faktisk koster.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter 

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.