• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Reiseutgifter - Hva er reiseutgifter?

Reiseutgifter

Hva er reiseutgifter?

Reiseutgifter vil si utgifter ved tjenestereiser som ikke er av fast karakter, og reisen må være godkjent av arbeidsgiver.

Reiseutgifter er altså utgifter relatert til en reise som arbeidstaker utfører i forbindelse med jobben. Arbeidsgiver må også godkjenne reisen som oppdraget skjer i forbindelse med.

Hva er faste og ikke faste reiseutgifter?

Reisen som utgiftene tilhører, skal ikke være av det som kalles «fast karakter». Nærmere bestemt betyr det at for eksempel reise til og fra jobben hver dag ikke regnes som reiseutgifter. Hvis det er faste rutinemessige oppdrag handler det heller ikke om reiseutgifter.

Dekning av reiseutgifter

Reiseutgifter kan dekkes på flere ulike måter. De kan dekkes av utgiftsgodtgjørelser, som vil si at arbeidsgiver gir arbeidstakeren ytelser i forbindelse med utført arbeid, og det handler om faste satser eller dekning etter originalbilag.

Reiseutgifter kan også bli dekket av refusjon. Reiserefusjon handler om at de faktiske utgiftene for reisen blir dekket. Eventuelt er det også mulig at arbeidsgiver direkte betaler for reiseutgiftene, da kalles det administrativ forpleining.

Bestemmelse av reiseutgifter

Det er arbeidsgiver og arbeidstaker som bestemmer hvor mye av reiseutgiftene skal dekkes. For at det ikke skal skattes av utgiftsgodtgjørelser, kan ikke arbeidstaker motta mer penger enn det reisen faktisk koster.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også