• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Registrert revisor - Hva er registrert revisor?

Registrert revisor

Hva er registrert revisor?

En registrert revisor er en beskyttet tittel for en utdannet revisor. En registrert revisor er skikket til å ta på seg revisjonsoppdrag for alle bedrifter som ikke er børsnoterte.

En registrert revisor er altså en revisor som tilfredsstiller kravene til utdanning og erfaring som kreves for å få den beskyttede tittelen.

Hvilke krav må oppfylles for å bli en registrert revisor?

En registrert revisor må ha en bachelorgrad i regnskap og revisjon og ha oppnådd minimum karakteren C i alle fag. I tillegg skal vedkommende ha praktisert revisjon i tre år.

Hva gjør en registrert revisor?

En registrert revisor utfører alminnelige revisjonsoppdrag for virksomheter som i Norge ikke er oppført på Oslo Børs. Det vil si å utøve uavhengig granskning og kontroll av eksempelvis et årsregnskap for en revisjonspliktig virksomhet.

I tillegg kan en registrert revisor også bidra med rådgivning dersom oppdragsgiveren skulle ønske det.

Forskjellen på en registrert revisor og en statsautorisert revisor

En statsautorisert revisor er en beskyttet tittel som må godkjennes av Finanstilsynet. Tittelen forutsetter at man har en mastergrad i regnskap og revisjon, samt tre praksisår. Med andre ord har en statsautorisert revisor lenger utdanningsbakgrunn og er dermed ansett som mer spesialisert enn en registrert revisor.

En statsautorisert revisor kan derfor ta alle forskjellige typer revisjonsoppdrag, inkludert børsnoterte selskaper.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også