• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Registrert revisor - Hva er registrert revisor?

Registrert revisor

Hva er registrert revisor?

En registrert revisor er en beskyttet tittel for en utdannet revisor. En registrert revisor er skikket til å ta på seg revisjonsoppdrag for alle bedrifter som ikke er børsnoterte.

En registrert revisor er altså en revisor som tilfredsstiller kravene til utdanning og erfaring som kreves for å få den beskyttede tittelen.

Hvilke krav må oppfylles for å bli en registrert revisor?

En registrert revisor må ha en bachelorgrad i regnskap og revisjon og ha oppnådd minimum karakteren C i alle fag. I tillegg skal vedkommende ha praktisert revisjon i tre år.

Hva gjør en registrert revisor?

En registrert revisor utfører alminnelige revisjonsoppdrag for virksomheter som i Norge ikke er oppført på Oslo Børs. Det vil si å utøve uavhengig granskning og kontroll av eksempelvis et årsregnskap for en revisjonspliktig virksomhet.

I tillegg kan en registrert revisor også bidra med rådgivning dersom oppdragsgiveren skulle ønske det.

Forskjellen på en registrert revisor og en statsautorisert revisor

En statsautorisert revisor er en beskyttet tittel som må godkjennes av Finanstilsynet. Tittelen forutsetter at man har en mastergrad i regnskap og revisjon, samt tre praksisår. Med andre ord har en statsautorisert revisor lenger utdanningsbakgrunn og er dermed ansett som mer spesialisert enn en registrert revisor.

En statsautorisert revisor kan derfor ta alle forskjellige typer revisjonsoppdrag, inkludert børsnoterte selskaper.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.