• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Registrert revisor - Hva er registrert revisor?

En registrert revisor er en beskyttet tittel for en utdannet revisor. En registrert revisor er skikket til å ta på seg revisjonsoppdrag for alle bedrifter som ikke er børsnoterte.

Dersom du trenger hjelp til din bokføring og er usikker på hva som skal gjøres i henhold til loven, kan det være lurt å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor som har god oversikt over gjeldende regler.

En registrert revisor er altså en revisor som tilfredsstiller kravene til utdanning og erfaring som kreves for å få den beskyttede tittelen.

Hvilke krav må oppfylles for å bli en registrert revisor?

En registrert revisor må ha en bachelorgrad i regnskap og revisjon og ha oppnådd minimum karakteren C i alle fag. I tillegg skal vedkommende ha praktisert revisjon i tre år.

Hva gjør en registrert revisor?

En registrert revisor utfører alminnelige revisjonsoppdrag for virksomheter som i Norge ikke er oppført på Oslo Børs. Det vil si å utøve uavhengig granskning og kontroll av eksempelvis et årsregnskap for en revisjonspliktig virksomhet. 

I tillegg kan en registrert revisor også bidra med rådgivning dersom oppdragsgiveren skulle ønske det.

Forskjellen på en registrert revisor og en statsautorisert revisor

En statsautorisert revisor er en beskyttet tittel som må godkjennes av Finanstilsynet. Tittelen forutsetter at man har en mastergrad i regnskap og revisjon, samt tre praksisår. Med andre ord har en statsautorisert revisor lenger utdanningsbakgrunn og er dermed ansett som mer spesialisert enn en registrert revisor. 

En statsautorisert revisor kan derfor ta alle forskjellige typer revisjonsoppdrag, inkludert børsnoterte selskaper.


Problemer med regnskap og sånt?
Sett regnskapet på autopilot med Visma eAccounting

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.