• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Råbalanse – Hva er en råbalanse?

Råbalanse

Hva er en råbalanse?

En råbalanse er en opplisting av alle kontoene med bokført beløp i regnskapet. Råbalansen oppstilles ved slutten av en bokføringsperiode, og brukes for å få en effektiv og rask oversikt.

Råbalansen viser deg summen av alle posteringer som er bokført på en konto, og er en statusrapport over de enkelte kontoenes saldo. Man kan også bruke begrepet saldobalanse istedenfor råbalanse.

Råbalansens innhold

Rapporten inneholder to kolonner med tall. Den ene er bevegelsene i perioden, mens den andre viser den samlede saldoen. Dermed kan man også sammenligne med tidligere perioder. En saldobalanse viser status over kontoens driftsmessige omsetning, samt balansen, altså balansen mellom eiendeler og gjeld.

Bokføringen i råbalansen følger prinsippet om tosidig bokføring, det vil si at hver transaksjon registreres med like store beløp til debet (+) og kredit (-), slik at summen av råbalansen blir null.

Når er en råbalanse nødvendig?

Det er forskjellig fra regnskap til regnskap og fra virksomhet til virksomhet, hvor ofte man har behov for å få vist sine råbalanser. Det er generelt bare en statusrapport og den er ikke påkrevd på noe tidspunkt.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også