• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Prosjektstyring- Hva er et prosjektstyring?

Prosjektstyring er et verktøy for å håndtere hvordan prosjektet skal gjennomføres i forhold til tid, penger og andre ressurser.

Visma eAccounting er et regnskapsprogram for alle typer virksomheter. Med modulen Visma eAccounting Time kan du enkelt styre og fakturere timeforbruk. 

 

En virksomhet kan ha mange ulike prosjekter på en gang. Prosjektstyring handler da om å håndtere de ulike prosjektene slik at man får det beste utfallet ut ifra de ressursene man har tilgjengelig.

Prosjektstyring gir bedre kontroll

Med prosjektstyring registrerer man fortløpende det reelle forbruket, som gir en mulighet til å sammenligne med tids- og ressursforbruket som er satt opp i budsjettet. Man holder øye med hvordan ulike sider av prosjektet går i forhold til de rammer man har av tid, kostnader og så videre.

Det er dermed lettere å holde kontroll over prosjektets utvikling. Det gir også et godt overblikk for å nå prosjektets mål.

Fasene i prosjektstyring

Prosjektstyring går oftest gjennom ulike faser. Hvordan man gjennomfører dette er opp til den enkelte virksomhet. Det handler gjerne om at man begynner med en ide og mål for prosjektet, og endre med at man evaluerer sluttresultatet.

Prosjektstyring danner grunnlag for fakturering

Når alt av time og ressursforbruk er registrert på et prosjekt, danner disse registreringer grunnlag for å sende faktura til leverandører for forbruk av tid og ressurser.