• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Proformafaktura - Hva er en proformafaktura?

Proformafaktura

Hva er en proformafaktura?

En proformafaktura blir brukt til å vise verdiene av varene i forbindelse med en leveranse.

Proformafakturaer blir i hovedsak brukt i tollsammenheng

En proformafaktura er en spesiell type faktura som hovedsaklig brukes i forbindelse med eksport av varer, og i enkelte tilfeller ved leveranse innad i Norge. Ved eksport er du på anmodning ansvarlig for å kunne vise dokumenter som beviser din tolldeklarasjon. Mottagerlandet kan derfor krevere å granske en faktura eller en proformafaktura som er knyttet til forsendelsen.

En proformafaktura utgjør ikke grunnlag for betaling

En proformafaktura utstedes for levering av varer som ikke krever noen betaling fra mottageren. I stedet oppretter man en proformafaktura som et oppsett "ifølge formen" (som det betyr på latin) for å vise verdien av varene. Eksempler på varer hvor en proformafaktura kan opprettes er:

 • erstatnings- og garantivarer
 • gaver
 • vareprøver og reklameformål
 • returvarer
 • reklamemateriell

Hva skal stå på en proformafaktura?

Proformafakturaen skal være så detaljert som mulig for å forenkle tollen. Hvilken informasjon som kreves på en proformafaktura kan variere fra land til land, men i de fleste land skal proformafakturaen inneholde følgende:

 • tittelen "Pro Forma Invoice"
 • dato for utsendelse av fakturaen
 • avsenderens navn og adresse
 • mottagerens navn og adresse
 • antall og hvilken type pakke, bruttovekt og merking av pakken
 • detaljert beskrivelse av innholdet (inkl. antall og verdi), nettovekt og leveringsbetingelser i varens opprinnelsesland
 • følgende tekst skal oppgis: "No charge. Value for customs purposes only."
 • personlig signatur i enkelte tilfeller

Proformafakturaer i Norge

Det finnes ikke noe krav om at proformafakturaer skal opprettes ved leveranser innad i Norge. Dog forekommer det at virksomheter bruker en proformafaktura for å spesifisere en vares eller tjenestes verdi.

Proformafaktura på engelsk

pro forma invoice


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også