• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Personalkostnad – Hva er personalkostnader?

Personalkostnad

Hva er personalkostnader?

Personalkostnader er de kostnadene en bedrift må betale for å ha ansatte, som lønn, arbeidsgiveravgift og feriepenger.

Personalkostnader kan sies å være en samlebetegnelse på alle de kostnader en virksomhet må ut med i forbindelse med de ansatte virksomheten har. Personalkostnader kan deles opp i direkte og indirekte personalkostnader.

Direkte personalkostnader

Direkte personalkostnader gjelder hovedsakelig lønn til de ansatte. Lønnen utbetales vanligvis hver måned og består som regel av en grunnlønn pluss eventuelle tillegg.

Indirekte personalkostnader

De indirekte personalkostnadene handler om det det koster å ha en person ansatt. Disse ordningene med personalkostnader er som regel regulert gjennom offentlig lovgivning.

Eksempler på indirekte personalkostnader kan være:

 • Feriepenger

 • Lønn under sykdom

 • Lønn når det er helligdager

 • Arbeidsgiveravgift

 • Pensjonsordninger

 • Helsetiltak og vernetiltak

 • Opplæring av ansatte

 • Andre utgifter til velferdsordninger og så videre


Lønn i Visma eAccounting

Ikke mer manuell føring av lønnsslipp

Les mer
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.