• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Personalkostnad – Hva er personalkostnader?

Personalkostnad

Hva er personalkostnader?

Personalkostnader er de kostnadene en bedrift må betale for å ha ansatte, som lønn, arbeidsgiveravgift og feriepenger.

Personalkostnader kan sies å være en samlebetegnelse på alle de kostnader en virksomhet må ut med i forbindelse med de ansatte virksomheten har. Personalkostnader kan deles opp i direkte og indirekte personalkostnader.

Direkte personalkostnader

Direkte personalkostnader gjelder hovedsakelig lønn til de ansatte. Lønnen utbetales vanligvis hver måned og består som regel av en grunnlønn pluss eventuelle tillegg.

Indirekte personalkostnader

De indirekte personalkostnadene handler om det det koster å ha en person ansatt. Disse ordningene med personalkostnader er som regel regulert gjennom offentlig lovgivning.

Eksempler på indirekte personalkostnader kan være:

 • Feriepenger

 • Lønn under sykdom

 • Lønn når det er helligdager

 • Arbeidsgiveravgift

 • Pensjonsordninger

 • Helsetiltak og vernetiltak

 • Opplæring av ansatte

 • Andre utgifter til velferdsordninger og så videre


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også