• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Periodisere - Hva er periodisering?

Periodisere

Hva er periodisering?

Å periodisere vil si å bokføre kostnader og inntekter i den regnskapsmessige perioden de tilhører.

Periodisering innebærer at man plasserer de kostnadene og inntektene man har i den riktige perioden der de gjelder.

Periodisering av kostnader

La oss si at man har kjøpt et vareparti i en viss periode, som ga en viss utgift. Periodisering handler om at det er kun kostnaden for det man faktisk har forbrukt i perioden som skal bokføres.

Periodisering av inntekter

Periodisering av inntekter handler på samme måte om at inntektene skal bokføres når de er opptjent.

Ofte så er det av disse grunner gjerne relevant å periodisere ved forskuddsbetalinger og etterskuddsbetalinger.

Forskuddsbetalinger og etterskuddsbetalinger

Når en virksomhet får en faktura i forkant av en leveranse, for eksempel et abonnement, en forsikring eller kontorleie, vil man gjerne at kostnaden skal fordeles på de periodene som fakturaen gjelder. Dette er fordi man kanskje betaler regningen, før det man kjøper faktisk blir forbrukt.

Av og til hender det at man vil bokføre en inntekt for noe man foreløpig ikke har "rukket" å fakturere. Det gjelder for eksempel konsulenttjenester som faktureres etterskuddsvis. Da vil man gjerne at verdien av den tiden som er lagt ned i en gitt periode, avspeiles i periodens resultater.

Formålet med periodisering

Grunnen til at man bruker periodisering i bokføring og regnskapsføring er at det endelige årsregnskapet skal gi et så godt som mulig økonomisk bilde av virksomheten. Da er det naturlig og mest riktig at inntekter og kostnader skal bokføres i den perioden de blir opptjent og forbrukt.

For eksempel kan man trikse med resultatet, dersom man bokfører inntektene i en periode, men ikke alle tilhørende kostnadene i samme periode. Her kan man altså late som at resultatet var høyere enn det faktisk var.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også