• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Passiva - Hva er passiva?

Passiva

Hva er passiva?

Aktiva og passiva utgjør en virksomhets balanse. Passiva er den delen av balansen som utgjør egenkapital og gjeld.

Passiva er en av de to delene i balansen, som er en oversikt over en virksomhets økonomiske situasjon. Den andre delen av balansen kalles aktiva. Passiva ble mer brukt før, men er ikke like mye brukt lenger. Passiva kan deles opp i egenkapital og gjeld.

Egenkapital er del av passiva

Egenkapitalen skal alltid vises som del av passiva. Egenkapitalen består av flere ulike deler. Disse delene er blant annet egenkapital som eierne har skutt in, egenkapital som er opptjent av tidligere overskudd, selskapskapital eller fond.

Gjeld i forbindelse med passiva

Gjeld er også en viktig del av passiva. Gjeld kan deles opp i kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld:

 • Kortsiktig gjeld er gjeld som skal betales ned på kortere tid enn 1 år, som for eksempel varekreditt hos leverandør og kassekreditt.
 • Langsiktig gjeld inkluderer betalingsforpliktelser over et lengre tidsperspektiv enn 1 år, og kan for eksempel være lån fra banker.

Sammenheng mellom aktiva og passiva

Aktiva og passiva er de to ulike sidene av balansen. De skal altså alltid stemme overens. Dersom de ikke gjør det, er det en feil i årsregnskapet.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også